Visite / Bezoek: Triennale Brugge 2015

NL

Rondleiding en interieurbezoek | zondag 31.05.2015| 13:00-17:00 | station Brugge – Brugge
(maximum 40 deelnemers, INSCHRIJVEN t.e.m. vrijdag 29.05)

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Ungers & Hoste – De Visionaire Stad” organiseert DOCOMOMO Belgium een uitstap naar de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale in Brugge. Deze uitstap vervangt de excursie “Modernism at Liège in the 1960s”. De excursie naar Luik is uitgesteld naar een latere datum in oktober 2015.

PROGRAMMA:

13:00 Ontvangst Station Brugge
We starten de namiddag met een introductie door Marc Dubois in het station van Brugge.
Het monumentale stationsgebouw uit 1936 is een schoolvoorbeeld van “modern classicisme” naar ontwerp van de Brusselse architecten Josse en Maurice Van Kriekinge. In de lokettenzaal bevindt zich een indrukwekkende muurschildering van 18 m lang en 90 m² groot, een kunstwerk van René De Pauw uit 1939.

Bâtir nr 77 jaargang 1939

14:00-15:00 Bezoek tentoonstelling “Ungers & Hoste – De Visionaire Stad” in het Arentshuis
Geleid bezoek door adjunct-conservator Filip L. Demeyer aan de tentoonstelling over de visionaire stad. Het Arentshuis toont onder andere unieke documenten over het vooruitstrevende urbanisatieplan om het station van Brugge te verbinden met ‘t Zand en de stadsrand. Het ambitieuze project werd in 1937-38 ontworpen door de Belgische modernisten Huib Hoste (1881-1957) en Paul Amaury Michel (1912-1988).
Lees hier meer over de tentoonstelling.

huib hoste_Sint-Lukasarchief

15:00-16:00 Wandeling naar Rijksnormaalschool langs vroege werken van Huib Hoste.
Tijdens een korte wandeling door het centrum maken we een tussenstop bij twee burgerhuizen in de schaduw van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. Deze vroege werken van Huib Hoste illustreren binnen zijn oeuvre de overgang van een eclectische naar een modernistische vormentaal.

16:00-17:00 Interieurbezoek gymnastiekzaal rijksnormaalschool
Eva Bouton (KULeuven) leidt ons rond in een uitzonderlijke neogotische gymnastiekzaal van de Brugse stadsarchitect Louis Delacenserie.
Ze bestudeerde dit architecturaal unicum uit 1880-1883 en publiceerde hierover in M&L.
Het indrukwekkend en monumentaal interieur heeft zijn oorspronkelijke functie al die jaren kunnen behouden en is beschermd als monument. Het voornamelijk houten interieur heeft nog steeds zijn originele kleedhokjes en toestellen.

https://www.beeldbankbrugge.be/

FR

Visites guidée et visite d’intérieur | dimanche 31.05.2015 | 13:00-17:00 | gare de Bruges – Bruges
(maximum 40 participants, INSCRIPTION jusqu’au vendredi 29.05)

A l’occasion de l’exposition “Ungers & Hoste – La ville visionnaire” DOCOMOMO Belgium organise une excursion au Art contemporain et architecture Triennale de Bruges. Cette excursion remplace l’excursion “Modernism at Liège in the 1960s”. L’excursion à Liège est reportée à une date ultérieure en octobre 2015.

PROGRAMME:

13:00 Accueil gare de Bruges
Nous commençons l’après-midi par une introduction par Marc Dubois dans la gare de Bruges.
Le batîment monumental de la gare de 1936 est un exemple par excellence du “modern classicisme”, créé par les architectes Bruxellois Josse et Maurice Van Kriekinge. Dans le hall des guichets se trouve une oeuvre murale impressionante de 18m de longueur et une superficie de 90 m², par René De Pauw de 1939.

station Brugge_Erfgoedforum GGE

14:00-15:00 Visite exposition “Ungers & Hoste – La ville visionnaire” à l’Arentshuis
Visite guidée par le conservateur-adjoint Filip L. Demeyer à l’exposition sur la ville visionaire. L’Arentshuis montre entre autres des documents uniques d’un plan urbanistique innovateur qui connecterait la gare de Bruges au Zand et la banlieue. Le projet ambitieux a été créé en 1937-38 par les modernistes belges Huib Hoste (1881-1957) et Paul Amaury Michel (1912-1988).
Lisez plus sur l’exposition ici.

urbanisatieplan_hoste_Sint-Lukasarchief

15:00-16:00 Promenade vers la Rijksnormaalschool en passant des oeuvres précoces de Huib Hoste.
Pendant une promenade courte au centre-ville, nous faisons une pause pour étudier deux maisons de maître dans l’ombre de la cathédrale Saint-Sauveur. Ces oeuvres précoces de Huib Hoste illustrons sa transition stylistique de l’eclectisme vers le modernisme.

16:00-17:00 Visite de l’intérieur de la salle de gymnastique de la rijksnormaalschool
Eva Bouton (KULeuven) est notre guide dans cette salle de gymnastique néogothique exceptionnelle de l’architecte à la ville Louis Delacenserie.
Elle étudiait cet unicum architectural de 1880-1883 et écrivait un article à ce sujet dans le dernier
 M&L.
L’intérieur impressionant et monumental a gardé sa fonction originale pendant toutes ces années et est protégée comme monument historique. L’intérieur principalement en bois présente encore toujours ses vestiaires et appareils de gymnastique.

 

Brusselle-Traen- Turnzaal_rijksnormaalschool_400

REGISTREER ONLINE / INSCRIRE EN LIGNE

 

Schrijf u hier online in t.e.m. vrijdag 29.05 / Inscrire en ligne jusqu’au vendredi 29.05:

[contact-form-7 id=”3878″ title=”Registration visite Triennale Brugge 2015″]