(NL/FR) exclusive visit: construction site renovation Royale Belge

 

NL

BEZOEK | vrijdag 17.06.2022, 17:30-20:30 | Brussel (max. 45 deelnemers, inschrijven)

Op vrijdagavond 17 juni om 17:30 organiseert Docomomo Belgium (i.s.m. CIT Blaton) een exclusief geleid bezoek aan de bouwwerf voor de renovatie van de voormalige hoofdzetel van La Royale Belge.
Rondleiding wordt gegeven door Jean-Marc Basyn (Urban.Brussels) over historische en stedenbouwkundige integratie, Francis Metzger en Pierre-Yves Villette (Office Metzger) over de erfgoedaspecten van de reconversie en restauratie en Alison Inglisa (Kyotec) over de restauratie van de gevels.

FR

VISITE GUIDÉE | vendredi 17.06.2022, 17:30-20:30 | Bruxelles (max. 45 participants, inscrire)

Le vendredi soir 17 juin à 17h30, Docomomo Belgium (e.c.a. CIT Blaton) organise une visite guidée exclusive du chantier de rénovation de l’ancienne siège de La Royale Belge.
Des visites guidées seront assurées par Jean-Marc Basyn (Urban.Brussels) sur l’intégration historique et urbaine, Francis Metzger et Pierre-Yves Villette (Bureau Metzger) sur les aspects patrimoniaux de la reconversion et de la restauration, et Alison Inglisa (Kyotec) sur la restauration des façades.

 

NL – In het begin van de jaren zestig richtten drie grote Belgische bedrijven zich op een van de groenste wijken van Brussel om er hun hoofdkwartier te bouwen. Watermaal-Bosvoorde herbergt daardoor drie iconische gebouwen uit de moderne naoorlogse periode: CBR, Glaverbel en Royale Belge. Alle drie getuigen ze van een bedrijfsarchitectuur, met een sterke visuele identiteit, met de moderne wens om in een groen landschap te bouwen.

De voormalige hoofdzetel van La Royale Belge werd in 1967-1970 gebouwd door architect René Stapels en Pierre Dufau. Het park werd ontworpen door Jean Delogne en Claude Rebold (bewaarlijst sinds 2017). Rond 1999 nam de verzekeringsgroep Axa haar intrek in de gebouwen toen ze fuseerde met de maatschappij La Royale Belge. Zij zal haar historische hoofdkwartier in 2017 verlaten, waardoor het tot nu toe leeg staat. Dit enorme monofunctionele complex met koperkleurige ramen en een geraamte van cortenstaal, omgeven door een groengebied van ongeveer tien hectare, is daarom toe aan een herbestemming tot een gemengd project dat verschillende functies kan huisvesten. Het winnende team ‘Bovenbouw – Caruso St John’ (wedstrijd 2019) spitst zich hoofdzakelijk toe op de benedenverdieping van het gebouw en op de manier om die optimaal te activeren. CIT Blaton voert de volledige renovatie uit en verzorgt de restauratie. Naast de renovatie van de 21.000 m² kantoorruimte en de parking, omvat het project de verbouwing van verschillende verdiepingen tot een hotel van 14.500 m² met een auditorium met 300 plaatsen, vergaderzalen, restaurants en een bar, coworking-ruimtes en een fitnesscentrum van 5.000 m² met een buitenzwembad.

FR – Début des années ’60, trois grandes entreprises belges jettent leur dévolu sur une des zones les plus vertes de Bruxelles pour y construire leurs sièges. Watermael-Boitsfort se voit alors accueillir trois bâtiments emblématiques de la période moderne d’après-guerre : le CBR, le Glaverbel et la Royale Belge. Tous trois témoignent d’une architecture corporative, à l’identité visuelle forte, portant la volonté moderne de construire dans un paysage verdoyant.

L’ancien siège de La Royale Belge fut construit en 1967-1970 par les architectes René Stapels et Pierre Dufau et son parc dessiné par Jean Delogne et Claude Rebold (liste de sauvegarde depuis 2017). Vers 1999, le groupe d’assurances Axa s’installe dans ses bâtiments, au moment de sa fusion avec la compagnie La Royale Belge. Il quittera son siège social historique en 2017, le laissant inoccupé jusqu’à présent. Cet immense ensemble monofonctionnel aux vitres orangées et à l’ossature d’acier corten, entouré d’un terrain verdoyant d’une dizaine d’hectares, est donc visé par une reconversion en un projet mixte capable d’accueillir une variété de fonctions. L’équipe lauréate ‘Bovenbouw – Caruso St John’ (concours 2019) se focalise essentiellement sur la base du bâtiment et sur la manière dont l’activer au mieux. CIT Blaton effectue sa rénovation complète et assure la restauration. Outre la rénovation des 21.000 m² de bureaux et du parking, le projet prévoit la reconversion de plusieurs niveaux en un hôtel de 14.500 m² abritant un auditorium de 300 places, des salles de réunion, des restaurants et un bar, des espaces de coworking ainsi qu’un centre de fitness de 5.000 m² avec piscine extérieure. 

Praktisch

 

Wanneer: 17:30-20:30
Waar: Vorstlaan 25, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Toegang:
GRATIS voor Docomomo-leden/
€30 niet-leden
Inschrijven
 (maximum 45 deelnemers)
Meer informatie: CIT Blaton

Pratique

 

Quand: 17:30-20:30
: Boulevard du Souverain 25, 1170 Watermael-Boisfort
Accès :
GRATUIT pour les Docomomo-membres/
€30 non-membres
Inscrire (maximum de 45 participants)
Plus d’informationsCIT Blaton

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE