Excursion: reconstruction Ostend 1944-1958

 

NL

 

BEZOEK | zaterdag 06.07.2019, 13:45-18:00 | Oostende (max. 20 deelnemers, inschrijven)

Op zaterdag 06 juli om 13:45 organiseert Docomomo Belgium een geleid bezoek aan het Clarissenklooster (Paul Felix, 1957-1965) met architect Marc Felix en Zsuzsanna Böröcz. Om 16u30 bezoeken we met curator Marc Dubois de tentoonstelling ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ in de Venetiaanse Gaanderijen.

Programma:

13:45 bezoek Clarissenklooster
(Mariakerkelaan 212 / Hoek Lariksenlaan)
16:30-18:00 bezoek expo
(Venetiaanse Gaanderijen / Zeedijk – hoek Parijsstraat)
18:00 wandeling via Kursaal naar De Grote Post

FR

 

VISITE GUIDÉE | samedi 06.07.2019, 13:45-18:00 | Ostende (max. 20 participants, inscrire)

Le samedi 06 juillet à 13:45 Docomomo Belgium organise une visite guidée du monastère des Clarisses (Paul Felix, 1957-1965) par l’architecte Marc Felix et Zsuzsanna Böröcz. A 16:30, nous visitons avec le commissaire Marc Dubois l’exposition ‘Destruction et reconstruction. Ostende 1944-1958’ dans les Galeries Vénitiennes.

Programme:

13:45 visite du monastère des Clarisses
(Mariakerkelaan 212/ coin Lariksenlaan)
16:30-18:00 visite de l’expo
(Venetiaanse Gaanderijen / Digue de la mer – coin Parijsstraat)
18:00
promenade par le Kursaal vers De Grote Post

Clarissenklooster Zonnelied

Klooster Arme Klaren in Oostende, Ontwerp Paul Felix (archief Felix Oostende)

Klooster Arme Klaren in Oostende, Ontwerp Paul Felix (bron: archief Felix Oostende)

Klooster van de clarissen (beschermd monument sinds 2002) werd ontworpen in 1957 en 1965 door architect Paul Felix (Oostende, 1913-1981) als een ommuurde – grosso modo driehoekige – harmonische entiteit te midden van een ongerept polderlandschap, nu van een later erom heen gegroeide woonwijk.
Het kloostercomplex is de bekendste en meest invloedrijke realisatie uit het architecturaal oeuvre van ingenieur-architect en hoogleraar Paul Felix, een belangrijk en toonaangevend figuur in het Belgische architectuurlandschap van na de Tweede Wereldoorlog. Bovendien illustreert het uitstekend zijn typerende stelling: architectuur is geen individuele aangelegenheid van de architect, maar een samenspel van krachten die buiten het bereik van één persoon liggen.
‘Zonnelied’ geeft een beeld van de complete woongemeenschap zoals de moderne architect ze zich droomde. De architecturale uitwerking weerspiegelt het ascetisch ideaal. De architectuur is teruggebracht tot haar soberste middelen: baksteen, beton, blank grenenhout in een heldere constructie. In het kerkgebouw zelf wordt echter het alledaagse overstegen met onder andere de aankleding in samenwerking met kunstenaars als glazenier Michiel Martens en beeldhouwer-kunstsmid Roger Bonduel. Het meubilair eveneens naar ontwerp van architect Paul Felix ligt in de lijn van de architectuur: onder meer koorafsluiting, kapelbanken, reftertafels, -krukjes, -wand- en doorgeefkastjes.

lees meer (bron)

Expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958′

Casino Kursaal, Léon Stynen & Paul De Meijer (bron: Beeldbank Stad Oostende)

Casino Kursaal, Léon Stynen & Paul De Meijer (bron: Beeldbank Stad Oostende)

Deze expo vertelt het verhaal over de vernieling van Oostende tijdens W.O.II en de wederopbouw in de periode tussen 1944 en 1958. Oostende is met deze expo de eerste stad in België die een dergelijke expositie brengt rond het thema wederopbouw.

Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor in 1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. Zowel toonaangevende gebouwen zoals het stadhuis, het kursaal, het hoofdpostkantoor, de hippodroom en de vismijn als de pittoreske kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt.  In 1945 werd het officiële startschot voor de wederopbouw gegeven. Stadsingenieur Arnold De Vos en J.J. Eggericx, die als raadgevend stedenbouwkundige werd benoemd, maakten een nieuw urbanisatieplan voor Oostende op.

De keuze 1958 als einddatum is niet toevallig. Oostende had een paviljoen op de Wereldexpositie in Brussel. Oostende bezit werk van drie grote Belgische architecten: Léon Stynen, Gaston Eysselinck en Victor Bourgeois. De tentoonstelling weerspiegelt een zwaar gehavende stad die op een korte tijdspanne weer de uitstraling van de ‘Koningin der Badsteden’ moest uitdragen. Toch is de expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ veel meer dan een architectuurtentoonstelling. Je krijgt een overzicht van de vele bouwactiviteiten, maakt uitgebreid kennis met de spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de stad in een korte tijd enorm evolueerde. Kunstwerken van Ensor, Spilliaert en anderen die werden aangekocht zijn opgenomen evenals een reeks schitterende foto’s die de gebroeders Antony maakten. Ook affiches werden geselecteerd.

lees meer (bron) 

Praktisch

 

Wanneer: 13:45-18:00
Waar: Mariakerkelaan 212 / Hoek Lariksenlaan (bus LIJN 5 vanaf het station tot halte Elisabethlaan)
Toegang:
€15 voor Docomomo-leden/
€25 niet-leden
(incl. toegang tentoonstelling)
Inschrijven
 (maximum 20 deelnemers)
Meer informatie: oostende.be

Pratique

 

Quand: 13:45-18:00
: Mariakerkelaan 212 / coin Lariksenlaan (à la gare prendre le bus ligne 5, descendre à l’arrêt Elisabethlaan)
Accès :
€15 pour les Docomomo-membres/
€25 non-membres
(incl. accès à l’exposition)
Inscrire (maximum de 20 participants)
Plus d’informations: oostende.be

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE