(NL/FR) DOCOMOMO Be filmcyclus in/ cycle de films dans A plus

By DOCOMOMO Belgium / June, 5, 2014 / 0 comments

FR247_docomomo_aplusNL DOCOMOMO Belgium en CINEMATEK brengen samen een met enkele lezingen doorspekte filmcyclus die via verschillende accenten de wisselwerkingen naar voor brengt tussen film en de architectuur van de Moderne Beweging.

lees meer op docomomo.be/film2014
Over de filmcyclus verscheen in A plus “Binnenkort in de zalen” download pdf

FR DOCOMOMO Belgium et CINEMATEK présentent ensemble un cycle de films escorté de plusieurs conférences qui met en avant les différentes interactions entre le film et l’architecture du Mouvement moderne.

en savoir plus sur docomomo.be/film2014
Sur le cycle de film est apparu dans A plus “Bientôt dans les salles” download pdf