(NL) Workshop 3D-scanning van gebouwen en erfgoed

By DOCOMOMO Belgium / March, 16, 2016 / 0 comments

WORKSHOP | woensdag, cheap 23.03.2016 – 13:00 tot 17:00 | abdij Vlierbeek, medicine Leuven

20160324vlierbeek_fotogrammetrie_kerkDe relatief ruime beschikbaarheid van scantechnieken, samen met de ruime bewerkingsmogelijkheden van de data, maken dat scantechnieken een vaste plaats verdienen in de bouwsector, en in het bijzonder in de erfgoedsector. Naast het opmaken van plannen en opstanden van gebouwen met minder regelmatige vormen is het ook een techniek die het restaureren van erfgoed aanzienlijk kan vergemakkelijken.

Daarenboven bieden deze technieken mogelijkheden om roerend en onroerend erfgoed te documenteren, onderzoeken, visualiseren en verspreiden naar het publiek.

Deze workshop toont hoe je met de vandaag reeds beschikbare technieken de bestaande toestand van een gebouw in je computer kunt brengen. Op de historische site van de abdij van Vlierbeek bent u live getuige van de realiteit en wordt gedemonstreerd wat er digitaal mogelijk is. De site, het gebouw en kleinere erfgoedobjecten worden met behulp van 3D laserscanning en fotogrammetrische technieken omgezet naar puntenwolken en 3D modellen.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven zal samen met Datable spreken over de duurzame bewaring van de resulterende scans.
Het maken van 3D-scans en de daaruit resulterende 3D-modellen of -visualisaties vereist immers een aanzienlijke investering en kan dus beter zo duurzaam mogelijk gebeuren. Dit staat in contrast met de levensduur van digitale objecten, die meestal beperkt is tot 10 -15 jaar. We brengen de valkuilen – en hoe ze te voorkomen – in kaart.

Programma en inschrijven

Deze workshop wordt georganiseerd voor architecten, ingenieurs, archeologen, historici, aannemers, restaurateurs, conservators, communicatieverantwoordelijken, erfgoedconsulenten…

De workshop zal in de loop van het jaar op vier andere locaties worden hernomen.