(NL) Open oproep kunstenaars voor residentie in modernistische architectuur

By DOCOMOMO Belgium / December, 20, 2020 / 0 comments

De Litouwse stad Kaunas is in 2022 Europese Culturele Hoofdstad. Samen met Kaunas, het Instituut voor Culturele Strategie (CSI, Lviv, Oekraïne) en Industra Art (Brno, Tsjechië) lanceert Leiedal een open oproep naar kunstenaars voor een residentie binnen het Creative Europe-project Modernism for the Future 360/365.

Leiedal is op zoek naar kunstenaars-onderzoekers met een artistiek project gebaseerd op de interpretatie van cultureel erfgoed, een project dat aanzet tot een holistische aanpak van duurzaamheid en vraagtekens plaatst bij het belang van modernistisch erfgoed voor deze en volgende generaties.

tijdslijn:

– 15/01/21: deadline indienen projectvoorstellen
– 22/01/21: selectie kunstenaars
– 01/02/21 tot 30/04/21: plaatselijke residenties
– 01/05/21 tot 30/07/21: internationale residenties
– januari 2022: slottentoonstelling en publicatie

Het modernisme is een van de sterkste recente verhalen in Europa op het vlak van cultuur en architectuur, een beweging die Europese regio’s verbindt. Toch zien wij nog steeds onontgonnen kansen voor interculturele dialoog, culturele identiteit en toekomstbestendig hergebruik van onroerend erfgoed.

Veel modernistische objecten in Europa bevinden zich vandaag op een ‘kruispunt’ waar actie is vereist, hetzij door aftakeling, verwaarlozing of andere factoren. Het project Modernism for the Future 360/365 (MoFu 360/365) gaat in op de uitdagingen bij het beschermen van het wereldwijde modernistische erfgoed:

– een ontoereikend verhaal (in veel landen krijgt modernistische architectuur nog te weinig erkenning of aandacht, in verhouding tot de dominantere, oudere bouwkundige periodes)

– de betrokkenheid van eigenaars en gebruikers (modernistisch cultureel erfgoed is vaak in privé-eigendom en dus is de verspreiding van de waarde en aanpak essentieel voor  het behoud).

Het doel van het project en de residenties is om het Europese modernistische erfgoed sterker te beschrijven, om zijn huidige betekenis voor de Europese en mondiale samenleving te weerspiegelen in artistieke interpretaties en de daaruit voortvloeiende realisaties die geënt zijn op een bepaalde plaats …

lees meer

bron: www.leiedal.be