(NL) lancering A&D 50 vzw

By DOCOMOMO Belgium / July, 21, 2013 / 0 comments

A & D 50 vzw is een vereniging die de kennis van de naoorlogse architectuur en design in België wil bevorderen en verspreiden. Ze beoogt de uitgave van boeken en andere edities, purchase de organisatie van tentoon-stellingen, discount het verlenen van expertise.

20130721_A-&-D-50-1

Willy Van Der Meeren: woning Leerschool, drugs Langdorp, 1962-64

De vereniging is mede-uitgever van Vlees & Beton – in de loop van 2014-15 zullen publicaties verschijnen over de woning Roelants van Willy Van Der Meeren en over het eigen huis van Lucien Engels, naar aanleiding van de renovatie/restauratie van deze gebouwen. Lopend onderzoek op het werk van Willy Van Der Meeren zal uitmonden in een meertalig standaardwerk en een overzichtstentoonstelling, waar-aan tal van specialisten hun medewerking zullen verlenen.

A & D 50 wordt bestuurd door Mil De Kooning (voorzitter), Zoë De Kooning (secretaris) en Frederik Temmerman (penningmeester).
Ereleden: Stéphane Beel, Geert Bekaert, Albert Bontridder, Lucien Engels, Guido Leerschool, Eddy Vandevenne.

U kan sympathiserend of steunend lid worden door het storten van een jaarlijkse bijdrage van resp. € 25 en € 200 op rek.nr. BE61 1430 8712 6717 van A & D 50 vzw, Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen, met als vermelding ‘A&D50 2013-14’. Steunende en sympathiserende leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en krijgen reductie op de aankoop van publicaties.De namen van steunende leden zullen in de publicaties worden vermeld.

download pdf met meer informatie over hoe u A & D 50 vzw kan helpen.

bron: Mil De Kooning, A & D 50 vzw
contact:  emiel.dekooning@ugent.be