(NL) Oproep ontwerpopdracht & selectie ontwerpteam herontwikkeling Arenawijk in Deurne

By DOCOMOMO Belgium / March, 13, 2021 / 0 comments

Oproep (Zuidelijke rand Arenawijk):

AG Vespa heeft een ontwerpoproep gelanceerd voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van het Braempatrimonium van Arenawijk Zuid, naar een ontwerp van Renaat Braem. Ontwerpers kunnen zich kandidaat stellen tot donderdag 1 april om 14 uur

Meer informatie

 

Zie hieronder het masterplan van de Arenawijk met de verschillende zones (lees meer op onze At Risk-pagina):
zuidelijke rand = rode zone 1: ontwerpoproep voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie (zie hierboven)
noordelijke rand = blauwe zone 2: wordt deels gerenoveerd en afgebroken (zie hieronder)
Masterplan Arenawijk, in opmaak (bron: Stad Antwerpen)

Masterplan Arenawijk, in opmaak (bron: Stad Antwerpen)

Ontwerpteam voor herontwikkeling geselecteerd (Noordelijke rand Arenawijk):

Het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten is geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd.

Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan © CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan © CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe wijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

In april 2020 startte de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit. Uit 14 kandidaten duidde de jury unaniem het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten aan als winnaar. Ze hanteerde daarbij drie criteria:

stedenbouwkundige kwaliteit: de mate waarin het project inpast en integreert in zijn ruimere omgeving;
architecturale kwaliteit en woonkwaliteit: de mate waarin het plan architecturaal wordt vertaald en verder wordt uitgewerkt in een project dat in dialoog treedt met de omgeving door vormen en verhoudingen, type grondplannen, variatie, harmonie, functionaliteit, materiaalkeuze, woonvormen, …;
kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak.
De jury waardeerde onder andere de liefdevolle kijk op het patrimonium van Renaat Braem en Lode Wouters (oud-medewerker van Braem), de fijngevoelige en zorgvuldige manier waarop de architectuur inpast in de omliggende wijk en de aandacht van het ontwerpteam voor het participatietraject met de buurt.

Volgende stappen

Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen.

Coördinatie

AG Vespa en Woonhaven Antwerpen, een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, coördineren samen de herontwikkeling van de Arenawijk met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Bron: www.agvespa.be