belgian momo heritage in danger

Arenawijk

on the radar

Architect: Renaat BRAEM and Octave DE KONINCKX
Year: 1960-1970
City - Country: Deurne (Antwerp), Belgium

go to the online inventory page (NL)

NL – In 1960 krijgt Braem opdracht voor het laatste sociaal huisvestingsproject uit zijn loopbaan, de Arenawijk in Deurne. Het opzet van deze wijk benadert aanvankelijk de omvang van de grote complexen uit het voorgaande decennium zoals de wooneenheid op het Kiel, de Modelwijk in Brussel en Sint-Maartensdal in Leuven, waaraan hij zijn reputatie als specialist van de collectieve woningbouw te danken heeft. Vanwege de beschikbare oppervlakte en de gewenste densiteit kiest Braem in Deurne voor een cluster van woontorens in combinatie met middelhoge blokken, een model dat hij vervolgens verder zal ontwikkelen in zijn niet-uitgevoerde stedenbouwkundig concept voor Nieuw-Deurne. De woontorens, het meest kenmerkende en naar woningaantal belangrijkste onderdeel van de Arenawijk, zullen onder druk van de tijdgeest echter nooit worden gebouwd, ondanks het voortdurend herwerken van de plannen …

lees meer

(image left by Van Herck, Karina, 17-10-2010, ©Vlaamse Gemeenschap)

Latest News:
2022/01/10, AG Vespa selecteert ontwerpteam voor restauratie, renovatie en reconfiguratie van Braempatrimonium in Arenawijk-Zuid, Docomomo.be (NL)
2022/01/10, Het compromis dat Braem moet redden, De Standaard (NL)
2022/01/04, Ontwerpteam geselecteerd voor restauratie, renovatie en reconfiguratie van Braempatrimonium in Arenawijk-Zuid, AG Vespa (NL)
2021/03/13, Oproep ontwerpopdracht & selectie ontwerpteam, AG Vespa (NL)
2018/07/07, Arenawijk in 2020 op de schop, De Standaard (NL)
2018/07/07, Deel Braemblokken gaat tegen de grond, HLN (NL)
2018/07/06, 
VIDEO Makeover voor Arenawijk in Deurne, Atv (NL)
2018/07/06, Een nieuw plan voor de Arena, NVA-Deurne (NL)
2018/07/06, Sloop en renovatie moeten Arenawijk in Deurne nieuw gezicht geven, GVA (NL)
2017/12/29, Markante plekken: de Arenawijk in Deurne, VRT (NL)

Masterplan Arenawijk, nog in opmaak (bron: Stad Antwerpen)

NL – De noordelijke rand (zie blauwe zone 2) wordt volledig gesloopt. De technisch-financiële haalbaarheid voor de renovatie van de zuidelijke rand (zie rode zone 1) wordt door AG Vespa onderzocht. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden verwacht tegen eind 2018. Er is nog geen concrete renovatie-opdracht. (bron: Stad Antwerpen)

Van Herck, Karina, 17-10-2010, ©Vlaamse Gemeenschap

Mogelijks te renoveren zuidelijke rand (foto: Van Herck, Karina, 17-10-2010, ©Vlaamse Gemeenschap)

Van Herck, Karina, 17-10-2010, ©Vlaamse Gemeenschap

Te slopen noordelijke rand (foto: Van Herck, Karina, 17-10-2010, ©Vlaamse Gemeenschap)