(NL) Gorduna organiseert colloquium: ‘Erfgoed, nóg duurzamer?’

By DOCOMOMO Belgium / January, 5, 2021 / 0 comments

COLLOQUIUM | 25.03.2021 | Jezuïetenkerk, Lier

Op donderdag 25 maart (update!) organiseert Gorduna, de vereniging van restauratie- en conservatiearchitecten in Vlaanderen, een colloquium met als titel ‘Erfgoed, nóg duurzamer?’.

De duurzaamheidseisen voor gebouwen worden steeds strenger. Dat zorgt voor een toenemende druk bij gebouwen met erfgoedwaarde die moeten worden gerestaureerd, gerenoveerd en/of herbestemd. Duurzaamheid is echter niet meer weg te denken. Onroerend erfgoed kan er dus niet aan voorbij, maar het is duidelijk dat de verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vraagt.

Wat is echter het effect van duurzaamheidsmaatregelen op de erfgoedwaarden en de globale energieconsumptie? Hoe beoordelen we het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen overbodig maakt? Hoe brengen we in rekening dat erfgoedzorg in een stedelijke context op heel wat vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En hoe tonen we aan dat voor de verduurzaming van erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak béter werken dan gestandaardiseerde renovatieprincipes?

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Het colloquium focust op een aantal deelaspecten ervan, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We zoomen daarbij in op het verschil – en soms de regelrechte tegenstelling – tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak. Dé vraag is: Erfgoed, (kan het) nóg duurzamer?

Het colloquium vindt plaats op vrijdag 27 maart in de Jezuïetenkerk in Lier.

PROGRAMMA

09u00   Ontvangst met koffie

09u30   Intro, Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw

09u40   Welkom, Bart De Vos – beheerder Jezuïetenkerk

09u50   Identificeren van het Brussels erfgoed gebouwd tussen 1970 en 2000 : van bewustwording naar duurzaam behoud, Tom Verhofstadt – Directie Cultureel Erfgoed – Urban.Brussels

10u20   Preventief onderhoud als voorwaarde voor een duurzaam behoud, Nathalie Van Roy – Agentschap Onroerend Erfgoed – Vlaamse Overheid

10u50  Koffiepauze

11u30   Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed, Michiel Van Balen – Miss Miyagi

12u00   Erfgoed in Life Cycle Assessment, Joerie Alderweireldt SuReal Sustainability experts

12u30   Lunchpauze

13u50    Verduurzamen van een museum … kan dat?, Bart Ankersmit – Rijksdienst Monumentenzorg Nederland

14u20    Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering?, Dries Haesendonck – Daidalos Peutz

14u50   Interludium: Braempraat, Dimitri Leue

15u10    Het pragmatisme van GLOCAL, Guido Stegen – architect

15u40    Samenvatting van de dag, Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw

16u00   Afsluitende drink en netwerkmoment

PRAKTISCH

Locatie: Jezuïtenkerk, Berlaarsestraat 12, 2500 Lier
Inschrijvingsprijs: 60 euro/ 30 euro voor studenten
U kan inschrijven via deze link  (De inschrijvingen worden opnieuw geopend begin februari 2021)

Bron: Gorduna (foto: Origin)