(NL-FR) Competition: Transformation Citroën Building Brussels

By DOCOMOMO Belgium / June, 11, 2015 / 0 comments

(NL) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING :
Studieopdracht over de programmatische mogelijkheden van de site Citroën te Brussel

Lees ook:
“Ideeën voor Citroëngarage in Brussel” 
“Citroëngarage: Het museum voorbij”

citroen garage_Thomas Stroobants1

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de gebouwen van Citroën aan het Ijzerplein in Brussel aan te kopen. Het gaat niet alleen om een emblematisch gebouw met interessante architectuur maar ook een bijzondere plek in het kader van de ontwikkeling van het kanaalgebied. De toekomst van deze strategische site komt nu volledig in handen van de overheid.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil aan deze plaats een supra-regionale uitstraling geven. Het wil er met name een museum voor moderne en hedendaagse kunst vestigen. Daarnaast zijn er andere bestemmingen mogelijk die in deze studie zo ruim mogelijk bestudeerd kunnen worden. De studie identificeert verschillende herbestemmingsscenario’s en evalueert ze op het vlak van technische, economische, operationele en milieuhaalbaarheid.
De opdrachtgever MMV (Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed) is op zoek naar een multidisciplinair team en heeft daartoe een oproep tot kandidaatsstelling gepubliceerd. U kan bij de opdrachtgever nu reeds ook het bestek van de eigenlijke opdracht opvragen.
De bouwmeester begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
U vindt de aankondiging van opdracht deze link.
De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen is 29 juni 2015

bron: www.bmabru.be
© ADT-ATO

(FR) APPEL À CANDIDATURES :
Mission d’analyse des potentialités programmatiques dus site Citroën Yser à Bruxelles

La Région de Bruxelles Capitale a décidé d’acquérir les bâtiments Citroën de la place de l’Yser à Bruxelles. Il s’agit non seulement d’un bâtiment emblématique avec une architecture remarquable mais aussi d’un site d’exception dans le cadre du redéploiement du territoire du canal. L’avenir de ce site stratégique est désormais entièrement entre les mains des pouvoirs publics.

La Région de Bruxelles Capitale souhaite donner à ce site un rayonnement d’ampleur suprarégionale. Elle souhaite notamment y installer un musée d’art moderne et contemporain. A côté de cela, d’autres usages sont possibles et doivent être examinés de la manière la plus large possible dans cette étude. Celle-ci devra identifier différents scenarii de réaffectation et les évaluer d’un point de vue technique, économique, opérationnel et environnemental.
Le maître d’ouvrage, la SAF (Société d’Acquisition Foncière), est à la recherche d’une équipe multidisciplinaire pour cette mission et a publié un appel à candidatures en ce sens. Le cahier spécial des charges est disponible chez le maître d’ouvrage.
Le maître architecte accompagne le processus et assistera au comité d’avis pour la sélection et l’attribution.
Vous trouverez l’avis de marché en cliquant sur ce lien.
La date limite de réception des demandes de participation est le 29 juin 2015

source: www.bmabru.be
© ADT-ATO