(NL) Colloquium: Erfgoed, nóg duurzamer?

By DOCOMOMO Belgium / August, 16, 2022 / 0 comments

COLLOQUIUM | 09.09.2022 | Jezuïetenkerk, Lier

Op vrijdag 09 september (update!) organiseert Gorduna, de vereniging van restauratie- en conservatiearchitecten in Vlaanderen, een colloquium met als titel ‘Erfgoed, nóg duurzamer?’.

Gebouwen met erfgoedwaarde komen in de context van restauratie, renovatie en herbestemming onder een toenemende druk te staan van steeds strenger wordende duurzaamheidseisen. Genoegzaam is duidelijk dat onroerend erfgoed geen uitzondering kan en mag zijn voor deze actuele context, maar dat verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vergt.

Maar wat is het effect van de genomen maatregelen op de erfgoedwaarden en op de globale energieconsumptie? Hoe houden we in de beoordeling rekening met het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen vermijdt? Dat erfgoedzorg in een stedelijke context op velerlei vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En dat voor de verduurzaming van het erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak een beter resultaat bekomen dan het veralgemeend toepassen van gestandaardiseerde renovatieprincipes?

Het colloquium focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We gaan in op de discrepantie tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak. Gaandeweg proberen we de vraag naar duurzaamheid in erfgoed om te draaien tot een stelling: duurzaam erfgoed!

PRAKTISCH

Datum: vrijdag 9 september 2022
Locatie: Voormalige Jezuïetenkerk, toegang via Gasthuisvest 50, 2500 Lier
Inschrijvingsprijs: 60 euro / 30 euro voor studenten
U kan zich inschrijven via deze link (tot 31 augustus 2022)

PROGRAMMA

09u00   Ontvangst met koffie
09u30   Intro | Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw
09u40   Welkom | Bart De Vos – beheerder Jezuïetenkerk
09u50   Identificeren van het Brussels erfgoed, gebouwd tussen 1939 en 1999: van bewustwording naar duurzaam behoud | Tom Verhofstadt – Directie Cultureel Erfgoed – Urban.Brussels
10u20   Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed | Michiel Van Balen – Miss Miyagi
10u50  Koffiepauze
11u30   Verduurzamen van een museum … kan dat? | Bart Ankersmit – Rijksdienst Monumentenzorg Nederland
12u00   Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering? | Dries Haesendonck – Daidalos Peutz
12u30   Interludium | Jan Jaap van der Wal
12u50   Lunchpauze
14u20    Het pragmatisme van GLOCAL | Guido Stegen – Architectenvennootschap ARSIS
14u50    Panelgesprek | Michael De Bouw (WTCB), Nathalie Van Roy (Agentschap Onroerend Erfgoed), Guido Stegen (ARSIS), Hans de Witte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
15u35    Samenvatting en dankwoord | Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw
15u45   Afsluitende receptie en netwerkmoment

bron: gorduna.be