(NL) Archipel-lezing over renovatie van grootschalig naoorlogs woonpatrimonium

By DOCOMOMO Belgium / October, 9, 2023 / 0 comments

LEZING | 30.11.2023, 20:00 | Bibliotheek de Couwelaar, Deurne

Archipel vzw organiseert dit jaar de lezingenreeks ‘Méér Wonen‘. De lezing van 30 november gaat over:
De grote woonkorrel
Hoe het grootschalig naoorlogs woonpatrimonium renoveren?

We staan voor een enorme renovatie-uitdaging met betrekking tot het sterk verouderde woonpatrimonium, en niet het minste wat betreft de naoorlogse woontorens. Waar tot een aantal jaar geleden sloop-wederopbouw nog zonder knipperen werd voorgesteld, wordt nu de kwaliteit van de gebouwen enerzijds en financiële / ecologische impact om niet te slopen anderzijds meer naar waarde geschat. We nemen drie grote woonensembles (twee torens en een wijk) onder de loep en luisteren naar de uitdagingen en opportuniteiten aan de hand van een onderzoeksproject rond de transformatiestrategie van een woontoren in Sint-Jans-Molenbeek.

Intro
– Ward Verbakel  PLUS office

Sprekers
– Karbon’ architecture et urbanisme
– FVWW
– a229

Het 382 wooneenheden tellende Goujonsgebouw in Anderlecht, met zijn achttien bouwlagen, ondergaat een renovatie van de schil met hierbij creëren van ruime, speelse terrassen. FVWW zal het hebben over de renovatie van de het Braem patrimonium in de arena-wijk Antwerpen, een totaalontwerp, van macro- tot microniveau, ontworpen vanuit één functionele, architecturale, artistieke en sociale visie. De derde woontoren, Tour Brunfaut staat in Sint-Jans-Molenbeek. Deze wordt grondig aangepakt en vanbinnenuit herdacht om licht en leefkwaliteit te introduceren.

lees verder

bron & info: archipelvzw.be

Arena-wijk, Renaat Braem (foto: Bart Gosselin)