(NL) 2015, het Dudokjaar!

By DOCOMOMO Belgium / November, 4, 2015 / 0 comments

Op vrijdag 16 oktober j.l. organiseerde DOCOMOMO Nederland een studiedag in Hilversum rond het oeuvre van architect W.M. Dudok (1884-1974). De bijeenkomst vond plaats in de schitterende burgerzaal van het Raadhuis.

publicatie NL dudok 2015De gemeente viert dit jaar de honderdste verjaardag van de aanstelling van Dudok als hoofd Publieke Werken. Nadien werd hij stadsarchitect. Geen enkele architect heeft in Nederland een grotere impact gehad op stedenbouw en architectuur van een gemeente als Dudok. In de jaren ’20 genoot hij reeds van een internationale waardering met zijn vele scholen. De meesterwerk blijft het Raadhuis van Hilversum dat in 1932 in gebruik werd genomen.

Gelijktijdig met deze studiedag verscheen nummer 5 van de DOCOMOMO Cahiers met als titel ‘Het werk van Dudok, price 100 jaar Betekenis’. Deze publicatie bevat de samenvattingen van de verschillende lezingen die tijdens dit seminar werden gegeven plus extra teksten die verschillende deelaspecten van het oeuvre belichten zoals de evolutie van zijn scholenontwerpen, viagra de bouwgeschiedenis van het Raadhuis, zijn kleurgebruik, de relatie Dudok met Den Haag, zijn Raadhuis in Velsen, zijn vele Esso-stations en de relatie tussen Jan Wils en Dudok. Ook de vele buitenlandse bezoeken aan Hilversum en Dudok’s bouwprojecten in India, meer bepaald Calcutta, worden behandeld in deze publicatie.

Marieke Kuipers gaat in op de wisselende waardering van Dudok’s erfgoed. Tot slot, interessante bijdragen over restauratie en hergebruik van gebouwen van Dudok.

De invloed van Dudok is ook in België zeer groot geweest in de jaren ’30. Het werd een ware “Dudok-stijl” met voorbeelden in Deurne, Gent, Oudenaarde, Oostende en Heist en ontworpen door verschillende Vlaamse architecten. Een aspect dat nog te weinig is gekend in Nederland.

Marc Dubois

Voorzitter Docomomo België / Belgique

www.docomomo.nl

Hier kan u de publicatie bestellen of downloaden.