Visit: Expo & Modernism in Maastricht

 

NL

 

Exclusieve expo-, interieurbezoeken & wandeling | zaterdag 25.02.2023 | 10:45-18:05 | station Maastricht (inschrijven tot maandag 20.02, max. 20 deelnemers)

DOCOMOMO Belgium organiseert een excursie naar Maastricht, naar aanleiding van de tentoonstelling The Perfect Eye’ over architectuurfotograaf Werner Mantz in Bonnefanten. We maken een wandeling vanuit het station en verschillende experten leiden ons rond in de gerestaureerde en herbestemde Sphinxfabriek en de Jan van Eyck academie. Na het tentoonstellingsbezoek met zoon Clément Mantz  sluiten we de excursie af met een gegidste wandeling door de wijk Céramique.

 

Programma:


10u45
:
Verzamelen in de grote inkomhal van het station van Maastricht
(+/-1,5km wandelen)
11u15:
bezoek Sphinxfabriek
13u00:
Lunchpauze restaurant café Lumière in de oude energiecentrale van de Sphinxfabrieken
(+/-1,5km wandelen)
14u20:
lezing & bezoek Jan van Eyck academie
(+/-2km wandelen)
16u00:
rondleiding expo Wener Mantz in Bonnefanten
17u00-18u05:
gegidste wandeling door de wijk Céramique,
einde wandeling aan het station van Maastricht (18u18 trein richting België)

FR

 

Visites guidées exclusives d’expo, d’intérieurs & promenade | samedi 25.02.2023 | 10:45-18:05 | gare de Maastricht (inscrire jusqu’au lundi 20.02, max. 20 participants)

DOCOMOMO Belgique organise une excursion à Maastricht à l’occasion de l’exposition ‘The Perfect Eye‘ du photographe d’architecture Werner Mantz à Bonnefanten. Nous ferons une promenade à partir de la gare et plusieurs experts nous guideront dans l’usine Sphinx restaurée et réhabilitée et l’académie Jan van Eyck. Après la visite de l’exposition avec le fils Clément Mantz, nous terminerons l’excursion par une promenade guidée dans le quartier de Céramique.

 

Programme:


10h45
:
Rendez-vous dans le hall d’entrée principal de la gare Maastricht
(+/-1,5km de promenade)
11h15:
visite de l’usine Sphinx
13h00:
déjeuner restaurant café Lumière dans dans l’ancienne centrale électrique des usines Sphinx
(+/-1,5km de promenade)
14h20:
conférence et visite de l’académie Jan van Eyck
(+/-2km de promenade)
16h00
:
visite guidée de l’exposition Wener Mantz à Bonnefanten
17h00-18h05
:
promenade guidée dans le quartier de la Céramique, fin de la promenade à la gare de Maastricht (18h18 train vers la Belgique)

 

© Ronald Pellemans

Eiffelgebouw © Ronald Pellemans

De Sphinxfabrieken laten de ontwikkeling zien van de industriële architectuur van de 19de en 20ste eeuw. Het is de eerste grootschalige gemechaniseerde fabriek in Nederland.
Eén van de blikvangers is het Eiffelgebouw, een rijksmonument uit 1930 tot 1940 in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het gerestaureerde en herbestemde Eiffelgebouw maakte tot 2006 deel uit van de sanitairfabriek Koninklijke Sphinx, als werkplaats in een utilitaire hoogbouw.”
Industrieel erfgoeddeskundige Ronald Pellemans neemt ons mee doorheen de gebouwen.

 

© Fondation Jeanne & Charles Vandenhove

© Maurer United Architects

De Jan van Eyck academiebeschermd als gemeentelijk monument, is het laatste grote ontwerp uit 1958 van architect Frits Peutz. Fritz Peutz (1896-1974) realiseerde verschillende gebouwen in Nederlands Limburg met een eigen interpretatie van de moderne beweging. Internationaal is hij vooral bekend als ontwerper van het “Glaspaleis” te Heerlen.
De Jan van Eyck Academie is vandaag een internationaal post-academisch instituut voor beeldende kunst. Sinds 2013 staat Maurer United Architects  in om de visie van het instituut omtrent duurzaamheid en publieke ruimte, om te zetten in een renovatie en conversieplan voor het academiegebouw.
Een lezing met rondleiding wordt verzorgd door architecten Marc en Nicole Maurer (Maurer United Architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp) en Boudewijn Cox (zakelijk directeur Jan van Eyck academie).

 

Werner Mantz, 'Glaspaleis' Modehuis Schunck, (‘Glass Palae’, Schunck fashion house and department store), Heerlen (NL), 1936. Architect: Frits Peutz. ©Werner Mantz/Nederlands Fotomuseum

Werner Mantz, ‘Glaspaleis’ Modehuis Schunck, 1936. Architect: Frits Peutz. ©Werner Mantz/Nederlands Fotomuseum

In het Bonnefanten bezoeken we The Perfect Eye, de allereerste overzichtstentoonstelling van topfotograaf Werner Mantz (1901, Keulen-1983, Maastricht).
Wereldwijd wordt Mantz gezien als een van de belangrijkste architectuurfotografen van de stroming het Nieuwe Bouwen al is dit slechts een onderdeel van zijn veelzijdige oeuvre. In de 300 samengebrachte beelden komen naast architectuurfotografie ook zijn levenswandel, vrije werk en portretfotografie aan bod. Binnen de context van de fotografie van de jaren twintig van de vorige eeuw, zou Mantz zijn werk de verbinding leggen tussen de artistieke avant-garde en een puur ambachtelijke, functionele fotografiepraktijk.
We krijgen de eer om ontvangen te worden door zijn zoon en schrijver Clément Mantz. Hij neemt ons mee doorheen het werk en leven van zijn vader.

 

 

 

Piazza Céramique, Jo Janssen Architecten - Prof. Ir. Wim van den Bergh ©Atelier Kim Zwarts Maastricht

Piazza Céramique, Jo Janssen Architecten – Prof. Ir. Wim van den Bergh ©Atelier Kim Zwarts Maastricht

De wijk Céramique is dé architectuurwijk van Maastricht op het voormalige fabrieksterrein van Société Céramique.  Onder andere de Wiebengahal (1912) naast het Bonnefanten, is een getuige van dat industrieel verleden.  Het is een vroeg Nederlands voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid, met een vernieuwende draagconstructie uit beton afgedekt met schaaldak.  Eind jaren 80 werd Jo Coenen (Rijksbouwmeester van 2000 – 2004) aangesteld voor de opmaak van een masterplan. De herinrichting van het terrein als nieuwe woon- en werkplek, vermengt het industriële verleden met een klassieke blokverkaveling tot een monumentale stadswijk, met veel aandacht en zorg voor de aanhechting aan de historische wijk ‘Wyck’. Verschillende gerenommeerde architecten werden aangetrokken waaronder Aldo Rossi, Alvaro Siza, Luigi Snozzi, Mario Botta, waaronder ook enkele Belgische architecten Charles vanden Hove, bOb van Reeth, Christian Kieckens en Bruno Albert.
Architect Jo Janssen gidst ons doorheen de wijk. Hij realiseerde, samen met prof. ir. Wim van den Bergh, in de jaren 2000 met de Piazza Céramique het sluitstuk van het masterplan. 

 

REGISTREER ONLINE / INSCRIRE EN LIGNE

 

Schrijf u hier online in tot maandag 20.02 (maximum 20 deelnemers, €33 leden/ €48 niet-leden)
/ Inscrire en ligne jusqu’au lundi 20.02 (maximum 20 participants, €33 membres/ €48 non-membres):

AANDACHT: Gelieve ons te verwittigen op contact@docomomo.be, indien u geen automatische bevestingsmail ontvangt. Mogelijks is uw inschrijving dan niet toegekomen. Alvast bedankt voor uw begrip (controleer uw ongewenste mail of spambox).
/ATTENTION : Veuillez nous informer à contact@docomomo.be, si vous ne recevez pas d’e-mail de confirmation automatique. Votre inscription n’est peut-être pas arrivée. Merci d’avance de votre compréhension ( vérifiez votre courrier indésirable ou votre boîte à spam ).