LECTURE SERIES: INSIDE BELGIAN MODERNISM II

Three cases on design for the industrialized society, and what to do with them today – read more
Drie bijdragen over design voor de geïndustrialiseerde samenleving, en wat ermee te doen vandaag – lees verder
Trois exemples de design pour la société industrialisé, et de quoi en faire aujourd’hui – en savoir plus

LECTURES:

25.10.2016 | lecture by Ernie Mellegers (NL) + opening expo ‘A Good City has Industry‘ | Brussels
22.11.2016 | lecture by Serulus Katarina (UA) + free museum visit (18:00-20:00) at Design Museum | Ghent
20.12.2016 | lecture + museum visit guided by Pierre Lhoas (Lhoas & Lhoas) + drink at ADAM Museum | Brussels

PRACTICAL:

When: on Tuesdays at 20:00
Where: Brussels & Ghent
Entrance: members & students free, non-members €5; please register online
Language: English, Dutch or French

 

EN

Lecture series about Modern Design
Autumn 2016 | A lecture every month from October to December

Generally speaking interiors, furniture and design tend to enjoy a short life span. Due to constant renewal and replacement they represent the more ephemeral side of architecture. They most closely shape everyday life and as such testify directly and intimately to the ever changing cultural conditions of a period. Consequently, they are subject to frequent alteration or replacement, as people (re)create their own places. Their most defining qualities, to do with immediacy and nearness, are also their weakness. But, at the same time, design is a mirror for the understanding of each time period. Because design implies an understanding about spatial and architectonical ideas, furniture, equipment and decorative arts is an inestimable archive of information about life, society, ideology and style. These utensils were not made to be displayed in museums but often end up on display, far from their original more active role in everyday life. From this perspective Docomomo Belgium offers a series of three lectures which approaches the heritage issues of Modern Design through the lens of these seemingly subsidiary aspects. The presentations of the series questions examples, discourses and possibilities for innovative ways of preservation of Modern(ist) design artefacts.

Geographically spread through the country, with two lectures in Brussels (in English and in French) and one in Ghent (in Dutch)

read more about the speakers

Tuesday 25 October, 18:30 (EN)
villasteinerniemellegersErnie Mellegers, ULeiden (NL):
‘7316 X 6 or Turning Circle #2 (no more beds from Brittany)’
Atelier van de Vlaamse Bouwmeester | Galerie Ravenstein 54-59, 1000 Brussels
read more
Aansluitend aan de lezing nodigen BOZAR en het Atelier Brussels u uit om de opening van de tentoonstelling A Good City has Industry bij te wonen om 20u in Bozar.

Tuesday 22 November, 20:00 (NL)
katarinaserulusdesigncenterSerulus Katarina, UA:
Belgian Design Framed: the interior of the Design Centre in Brussels (1964-1968)
+ free museum visit (18:00-20:00)
Gent Designmuseum | Jan Breydelstraat 5, 9000 Ghent
read more

Tuesday 20 December, 20:00 (FR)
lhoas_architectes_musee_adam_credits-photographiques_charlotte-delval-38-1Pierre Lhoas (Lhoas & Lhoas):
‘Much with nothing’: the Arts & Design Atomium Museum (ADAM) in Brussels
+ Museum visit + Drink
Museum ADAM | Place de Belgique 1, 1020 Brussels
read more

 

NL

Lezingenreeks over het moderne design
Najaar 2015 | Elke maand een lezing, tussen oktober en december

Algemeen gesproken hebben interieurs, meubelen en design een korte levensduur. Omwille van de frequente vernieuwingen of verplaatsingen die ze ondergaan, vertegenwoordigen ze de meer voorbijgaande dimensie van architectuur. Ze geven de meest directe vorm aan het alledaagse leven en getuigen op onmiddellijke, zelfs intieme wijze van de steeds veranderende culturele condities van een periode. De kwaliteiten die hen het meest kenmerken, te maken met nabijheid en directheid, zijn ook hun zwakte. Tegelijk vormen ze de helderste spiegel voor het begrijpen van een tijdvak. Omdat het veronderstelt een begrip over ruimtelijke en architectonische ideeën, meubelen, uitrusting en decoratieve kunsten het is een onschatbaar archief van informatie over leven, maatschappij, ideologie en stijl. Hoewel deze gebruiksvoorwerpen nooit bedoeld waren om getoond te worden in musea, eindigen ze toch vaak op een tentoonstelling ver van hun oorspronkelijke, actieve rol in het alledaagse. Vanuit dit perspectief biedt Docomomo België een reeks van drie lezingen die de erfgoedthematiek van het moderne design benadert door de lens van deze schijnbaar ondergeschikte elementen.

De lezingen van de reeks behandelen vernieuwende voorbeelden, redeneringen en mogelijkheden voor de conservatie van modernistische design objecten.

Lees meer over de sprekers

Dinsdag 25 oktober, 18:30 (EN)
villasteinerniemellegersErnie Mellegers, ULeiden (NL):
‘7316 X 6 of Turning Circle #2 (geen bedden meer uit Bretagne)’
Atelier van de Vlaamse Bouwmeester | Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

lees meer
Aansluitend aan de lezing nodigen BOZAR en het Atelier Brussels u uit om de opening van de tentoonstelling A Good City has Industry bij te wonen om 20u in Bozar.

Dinsdag 22 november, 20:00 (NL)
katarinaserulusdesigncenterSerulus Katarina, UA:
“Belgisch design gekaderd: Het interieur van het Design Centre in Brussel (1964-1986)”
gratis museumbezoek (18:00-20:00)
Gent Designmuseum | Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent

lees meer

Dinsdag 20 december, 20:00 (FR)
lhoas_architectes_musee_adam_credits-photographiques_charlotte-delval-38-1Pierre Lhoas (Lhoas & Lhoas):
‘Veel met niets’: de Kunst & Design Atomium Museum (ADAM) in Brussel
+ museumbezoek + Drink!
Museum ADAM | Belgiëplein 1, 1020 Brussel

lees meer

 

FR

Cycle de conférences sur le design moderne
Automne 2015 | Une conférence par mois, de octobre à décembre

Les conférences sont dispersées géographiquement dans le pays, avec une conférence en néerlandais à Gand, deux conférences à Bruxelles, une en français et une en anglais.

En savoir plus sur les conférenciers.

Mardi 25 octobre, 18h30 (EN)
villasteinerniemellegersErnie Mellegers, ULeiden (NL):
‘7316 X 6 or Turning Circle #2 (no more beds from Brittany)’
Atelier van de Vlaamse Bouwmeester | Galerie Ravenstein 54-59, 1000 Bruxelles
en savoir plus
Aansluitend aan de lezing nodigen BOZAR en het Atelier Brussels u uit om de opening van de tentoonstelling A Good City has Industry bij te wonen om 20u in Bozar.

 

Mardi 22 novembre, 20h00 (NL)
katarinaserulusdesigncenterSerulus Katarina, UA:
Le design belge cadré : L’intérieur du Design Centre bruxellois (1964-1986)
+ Visite au musée gratuite (18:00-20:00)

Gent Designmuseum | Jan Breydelstraat 5, 9000 Gand
en savoir plus

Mardi 20 décembre, 20h00 (FR)
lhoas_architectes_musee_adam_credits-photographiques_charlotte-delval-38-1Pierre Lhoas (Lhoas & Lhoas):
‘Beaucoup avec rien’: la Musée Art et Design Atomium (ADAM) á Bruxelles
+ visite de musée + boisson!

Musée ADAM | Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles
en savoir plus

 

With the support of:

Design Museum Gent, Design FlandersADAM – Art & Design Atomium MuseumVlaams Bouwmeester

201609_logos-samen2

 

REGISTER ONLINE / REGISTREER ONLINE / INSCRIRE EN LIGNE

 

Entrance: members & students free, non-members €5, please register 
Inkom: leden & studenten gratis, niet-leden €5, graag inschrijven
Entrée: membres & étudiants gratuit, non-membres €5; inscrire s’il vous plaît