(FR/NL) Docomomo-Visite/ Bezoek: Expo Léon Stynen

 

NL

 

TENTOONSTELLINGSBEZOEK | zaterdag 12.01.2019, 14:00 | deSingel, Antwerpen (max. 20 deelnemers, inschrijven)

Op zaterdag 12 januari om 14:00 organiseert Docomomo Belgium tijdens het slotweekend van de tentoonstelling  “Léon Stynen, architect” een geleid bezoek met curator Nina Serulus. Voor Docomomo-leden vindt om 15:00 de jaarlijkse Algemene Vergadering en de nieuwjaarsdrink plaats (vergaderzaal VAi einde gang).

De expo: 

Tot de bekende ontwerpen van Léon Stynen (1899-1990) horen het Belgisch paviljoen voor de wereldexpo in New York – ism. Henry van de Velde en Victor Bourgeois -, de Antwerpse BP-building, de casino’s van Oostende en Knokke, en deSingel. Als directeur van de architectuurafdeling van de Academie van Antwerpen (1948) en het Nationaal Hoger Instituut voor Architectuur en Decoratieve Kunsten Ter Kameren (1950), speelde hij ook een grote rol in de ontwikkeling van het architectuuronderwijs.

Residency Elsdonck, Wilrijk © APA

Residency Elsdonck, Wilrijk © Archief Léon Stynen

In 1963 werd hij de eerste nationale voorzitter van de Orde van Architecten.
De expo ‘Léon Stynen, architect’ toont iconische ontwerpen uit Stynens rijke archief. Dit materiaal komt tot leven met foto’s, maquettes, stukken uit privécollecties en getuigenissen van collega’s, medewerkers en opdrachtgevers.

lees meer

 

 

Praktisch

 

Wanneer: 14:00-15:00
Waar: deSingel Internationale Kunstcampus, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Toegang:
GRATIS voor Docomomo-leden/
€5 niet-leden
Inschrijven (maximum 20 deelnemers)
Meer informatie: www.vai.be

FR

 

Visite guidée expo | samedi 12.01.2019, 14:00 | deSingel, Anvers (max. 20 participants, inscrire)

Le samedi 12 janvier à 14:00 Docomomo Belgium organise une visite guidée lors du week-end de clôture de l’exposition “Léon Stynen, architect” par la curatrice Nina Serulus. Les membres de Docomomo sont conviés à l’Assemblée Générale et au drink du Nouvel An à 15:00 (salle de réunion VAi au bout du couloir).

L’expo:

deSingel, Antwerpen 1963 © Archief Léon Stynen

deSingel, Antwerp 1963 © Archief Léon Stynen

Parmi les réalisations célèbres de Léon Stynen (1899-1990) figurent le pavillon belge de l’Exposition universelle à New York – en collaboration avec Henry van de Velde et Victor Bourgeois –, le Bâtiment BP à Anvers, les casinos d’Ostende et de Knokke, ainsi que deSingel. En tant que directeur du département d’architecture de l’Académie d’Anvers (1948) et de l’Institut supérieur national d’Architecture et des Arts décoratifs de La Cambre (1950), il a également apporté une contribution importante au développement de l’enseignement architectural.

Hof ten Bos, Brasschaat © APA

Hof ten Bos, Brasschaat © Archief Léon Stynen

En 1963 il a été le premier président national de l’Ordre des Architectes.
L’expo « Léon Stynen, architecte » présente des objets emblématiques tirés des riches archives de Stynen. La présentation est rendue vivante à l’aide de photos, maquettes, objets provenant de collections privées et témoignages de collègues, collaborateurs et maîtres d’ouvrage.

en savoir plus

 

Pratique

 

Quand: 14:00-15:00
: deSingel Internationale Kunstcampus, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Accès :
GRATUIT pour les Docomomo-membres/
€5 non-membres
Inscrire (maximum de 20 participants)
Plus d’informations: www.vai.be

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE