(FR/NL) Docomomo-Visite/ Bezoek: Expo Alexis & Co

NL

 

Tentoonstellingsbezoek | donderdag 24.10.2019, 19:00 | Sint-Gorikshallen, Brussel (max. 20 deelnemers, inschrijven verplicht)

Op donderdag 24 oktober om 19:00 organiseert Docomomo Belgium een exclusief geleid bezoek aan de tentoonstelling  “Alexis & Co” en korte wandeling met Tom Verhofstadt, curator van de tentoonstelling.

De tentoonstelling Alexis & Co, derde deel van de saga Brussel, Stad van Architecten, is gewijd aan Alexis Dumont (1877-1962), zoon van Albert, oom van Philippe en grootoom van Yves, allen architecten en actief in Brussel! Alexis begon zijn carrière in het atelier van zijn vader maar ging snel zijn eigen weg. Hij was resoluut toekomstgericht en wou beantwoorden aan de eisen van het moderne leven. Door zijn interesse voor de stedenbouwkundige dimensie van de architectuur in een periode waarin overal in Brussel kantoorgebouwen uit de grond rezen, was hij de geschikte persoon om op deze nieuwe behoefte in te spelen met een krachtige en sobere architectuur die alle moderne comfort bood.

Galerie Ravenstein, vue dans la rotonde vers 1960 ©CIVA/AAM

Galerie Ravenstein, vue dans la rotonde vers 1960 ©CIVA/AAM

Precies op het raakvlak tussen de boven- en benedenstad, in het bouwblok tussen het Kantersteen, de Ravensteinstraat en de Penningenstraat, bouwden Alexis en zijn medewerkers tussen 1931 en 1958 vier gebouwen met een totale gevelbreedte van meer dan 700 meter, die hun stempel op de hoofdstad drukten.

De tentoonstelling duikt in de geschiedenis van deze zakenwijk voor, in een periode waarin Brussel ingrijpende wijzigingen onderging en de allures kreeg van een bruisende grootstad.

bron: alexisdumont.brussels

 

Praktisch

 

Wanneer: 19:00
Waar: op de mezzanine van de Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein in Brussel
Toegang:
€4 Docomomo-leden/
€7 (niet-leden)
Inschrijven: verplicht (maximum 20 deelnemers)
Meer informatiealexisdumont.brussels

FR

 

Visite guidée expo | jeudi 24.10.2019, 19:00 | Halles Saint-Géry, Bruxelles (max. 20 participants, inscrire obligatoire)

Le jeudi 24 octobre à 19:00 Docomomo Belgium organise une visite guidée exclusive à l’exposition “Alexis & Co” et petite promenade par Tom Verhofstadt, commissaire de l’exposition.

Rue Ravenstein 48-70 et Cantersteen 39-55, Bruxelles, Shell Building (© Fondation CIVA Stichting/AAM, Brussels)

Shell Building ©CIVA/AAM

L’expo: Troisième épisode de la saga Bruxelles Ville d’Architectes, l’exposition Alexis & Co est consacrée à Alexis Dumont (1877-1962), fils d’Albert, oncle de Philippe et grand-oncle d’Yves, tous architectes et actifs à Bruxelles ! Alexis commence sa carrière dans l’atelier de son père et prend rapidement son autonomie. Résolument tourné vers le futur, il souhaite répondre aux exigences de la vie moderne. Intéressé par la dimension urbanistique de l’architecture, à l’époque où les immeubles de bureaux se déploient à Bruxelles, Alexis répond à ce nouveau programme en développant une architecture puissante et sobre, offrant tous les conforts modernes.

Place de l'Yser 7, Bruxelles, Citroën © Dumont, 1939

Place de l’Yser 7, Bruxelles, Citroën © Dumont, 1939

C’est précisément à l’intersection entre les quartiers haut et bas, dans l’îlot compris entre le Cantersteen et les rues Ravenstein et des Sols, qu’Alexis et ses collaborateurs construisent, entre 1931 et 1958, quatre bâtiments qui marquent la capitale, soit plus de 700 mètres de façades.

L’exposition propose une plongée dans l’histoire de ce nouveau quartier des affaires, à l’époque où Bruxelles subit de profondes mutations et prend des allures de métropole trépidante.

source: alexisdumont.brussels

 

 

Pratique

 

Quand: 19:00
: la mezzanine des Halles Saint-Géry, place Saint-Géry à Bruxelles
Accès :
€4 (Docomomo-membres)/
€7 (non-membres)
Inscrire obligatoire (maximum de 20 participants)
Plus d’informationsalexisdumont.brussels

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE