Excursion: ‘HERLEVEN. Leuven na 1918’

BOZAR

NL

 

Tentoonstellingsbezoek & wandeling | zaterdag 10.11.2018, 10:00 | Cera, Muntstraat 1, Leuven (max. 18 deelnemers, inschrijven verplicht)

Rondleiding door Luc Verpoest (curator) aan de expo ‘HERLEVEN. Leuven na 1918’ met in de namiddag een wandeling door het naoorlogs Kessel-Lo.

Programma:

10:00 bezoek Expo ‘Herleven’
12:30 lunch Hal 5 (Nirvana Kitchen)
14:00-16:00 bezoek aan enkele realisaties van Victor Bourgeois en Léon Stynen in het naoorlogs Kessel-Lo.

Expo ‘Herleven’

Leuven werd 100 jaar geleden zwaar getroffen. De Duitsers staken Leuven in brand en verwoesten nagenoeg het volledige centrum. In het centrum gingen er naast verschillende openbare gebouwen ook 1.081 huizen huizen in de vlammen op. In de deelgemeenten zoals Kessel-Lo werden 461 huizen vernietigd.

Al tijdens de oorlog begon Leuven plannen te maken voor de wederopbouw. De stad stond voor een groot dilemma. Hoe bouw je een historisch centrum terug op? Moest er gekozen worden voor een resoluut moderne aanpak of werd best zo veel mogelijk de vroegere, vooroorlogse toestand hersteld?

Lees meer over de tentoonstelling

Wandeling naoorlogs Kessel-Lo

Verschillende projecten werden gerealiseerd binnen het stedenbouwkundig plan van Victor Bourgeois, 1938-1947.

rijwoningen, Casablanca ©Kris Vandevorst

In 1950 ontwierpen Léon Stynen en Paul De Meyer de sociale woonwijk Casablanca. Ze vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de naoorlogse sociale woningbouw en een opmerkelijk voorbeeld van een parkwijk met modernistische laag- en hoogbouw, een openbaar plein en collectieve voorzieningen. De 196 wooneenheden zijn opgevat als gekoppelde woningen in strokenbouw en appartementen in woonblokken zoals de met sloop bedreigde Albert-building (1950-1962).

Victor Bourgeois ontwierp de Bourgeoiswijk, een tuinwijk met typische volkswoningen, een modernistische kleuterschool en medisch centrum gerealiseerd tussen 1949 en 1956.

Buiten bovenstaande wijken realiseerde Stynen de lagere school Heffel (1951-1959) en Bourgeois de tribune van het Boudewijnstadion en de middenschool Ter Beuke (1949-1956).

 

Praktisch

 

Wanneer: 10:00-16:00
Waar: Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven
Toegang: (excl. lunch: meer informatie volgt)
€12 Docomomo-leden/
€18 (niet-leden)
Inschrijven: verplicht (maximum 18 deelnemers)

FR

 

Visite guidée expo & promenade  | samedi 10.11.2018, 10:00 | Cera, Munstraat 1, Louvain (max. 18 participants, inscrire obligatoire)

Visite guidée le matin par Luc Verpoest (curateur) de l’expo “HERLEVEN. Leuven na 1918” et l’après-midi une promenade dans le Kessel-Lo d’après-guerre.

programme:

10:00 visite de l’expo ‘Herleven’
12:30
déjeuner Hal 5 (Nirvana Kitchen)

14:00-16:00 visite des réalisations par Victor Bourgeois et Léon Stynen dans le Kessel-Lo d’après-guerre.

Expo ‘Herleven’

Louvain fut durement touché il y 100 ans. Les allemands ont mis le feu à la ville et ont détruit quasiment tout le centre. Dans le centre, en plus de plusieurs bâtiments publics, 1.081 maisons furent détruites par le feu. Dans la commune de Kessel-Lo ce furent 461 maisons détruites.

Déjà pendant la guerre Louvain commença à planifier la reconstruction. La ville se trouva face à un grand dilemme. Comment reconstruit-on un centre historique ? Fallait-il choisir pour une approche résolument moderne ou plutôt reconstituer la situation ancienne d’avant-guerre ?

en savoir plus sur l’exposition

Promenade dans le Kessel-Lo d’après-guerre

Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre du plan urbanistique que Victor Bourgeois élabora entre 1938-1947.

Albert-building, Casablanca ©Kris Vandevorst

En 1950, Léon Stynen et Paul De Meyer ont conçu la cité sociale Casablanca. Cette cité constitue une phase importante dans l’histoire de l’architecture sociale de l’après-guerre en tant qu’exemple remarquable d’une cité-parc avec des bâtiments modernistes de différentes hauteurs, une place publique et des équipements collectifs. Des maisons jumelées et des immeubles à appartements, comme l’immeuble Albert (1950-1962) qui est menacé de démolition, offrent une capacité de 196 unités d’habitation.

Victor Bourgeois conçut le quartier Bourgeois, une cité-jardin avec des maisons populaires typiques, une école gardienne moderniste et un centre médicale, construits entre 1949 et 1956.

En outre des quartiers cités plus haut, Stynen réalisé l’école primaire Heffel (1951-1959) et Bourgeois la tribune du Stade Baudouin ainsi que l’école secondaire Ter Beuke (1949-1956).

Pratique

 

Quand: 10:00-16:00
: Cera, Muntstraat 1, 3000 Louvain
Accès : (excl. déjeuner: plus d’information à venir)
€12 (Docomomo-mebres)/
€18 (non-membres)
Inscrire obligatoire (maximum de 18 participants)

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE