(NL/FR) Docomomo-Visite/ Bezoek: Boekentoren Gent

 

NL

 

NIEUWE DATUM: 19 maart

(lees ook: Docomomo België is op zoek naar nieuwe leden voor de raad van bestuur)

BEZOEK & AV | zaterdag 19.03.2022, 14:00 | Boekentoren, Gent (max. 30 deelnemers, inschrijven)

Op zaterdag 19 maart om 14:00 organiseert Docomomo Belgium voor zijn leden een exclusief geleid bezoek aan de Boekentoren met hoofdbibliothecaris Dries Moreels.
De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats om 15:30 in de Belvédère met aansluitend een drink.

De gerenoveerde Boekentoren is een van de Belgische inzendingen voor de eerste ‘Docomomo Rehabilitation Award 2021 (DRAW)’. Docomomo International reikt deze prijs uit aan opmerkelijke interventies van de afgelopen 12 jaar in de moderne architectuur.

In augustus 2021, na negen jaar renovatie, opende de Boekentoren opnieuw de deuren. De universiteitsbibliotheek van de UGent is de grootste erfgoedbibliotheek van Vlaanderen. In de jaren ’30 ontwierp architect Henry van de Velde de 64 meter hoge Boekentoren. Hij is sindsdien niet meer weg te denken uit de Gentse skyline. Sinds 2012 onderging het monument van de Universiteit Gent een grondige renovatie. Na negen jaar is de Boekentoren opnieuw klaar voor gebruik: dertig kilometer aan boekenplanken staan klaar om meer dan drie miljoen boeken en tijdschriften te ontvangen. Na de restauratie van de gevels en de daken, is nu ook het interieur van de toren en de leeszalen afgerond.

Team: Robbrecht en Daem architecten, Barbara Van der Wee architects, BARO en SumProject in samenwerking met Bureau Greisch, VK Engineering, Daidalos Peutz

lees meer

Praktisch


Wanneer
: 14:00-15:30
Waar: Rozier 9, 9000 Gent
Toegang:
Gratis, enkel voor Docomomo-leden
Inschrijven (maximum 30 deelnemers)
Meer informatie: boekentoren.gent

FR

 

NOUVELLE DATE: 19 mars

(voir aussi: Docomomo Belgique cherche de nouveaux membres pour son conseil d’administration)

VISITE & AG | samedi 19.03.2022, 14:00 | Boekentoren, Gand (max. 30 participants, inscrire)

Le samedi 19 mars à 14:00 Docomomo Belgium organise pour ses membres une visite guidée exclusive de la Boekentoren par le bibliothécaire en chef Dries Moreels.
L’Assemblée Générale annuelle aura lieu à 15:30 au Belvédère, et sera suivie d’un verre de l’amitié.

La rénovation de la Boekentoren est un des projets belges qui a été proposés à la première ‘Docomomo Rehabilitation Award 2021 (DRAW)’. Docomomo International décerne ce prix pour des interventions remarquables de ces 12 dernières années en architecture moderne.

En août 2021, après neuf ans de travaux de rénovation, la Boekentoren rouvre ses portes. La bibliothèque universitaire de la UGent est la plus grand bibliothèque protégée comme monument en Flandre. L’architecte Henry van de Velde a conçu ce bâtiment de 64 m de haut dans les années ’30. Il fait partie intégrante du skyline gantois. Le monument de l’Université de Gand a subi une rénovation en profondeur à partir de 2012. La Boekentoren est après neuf ans à nouveau prête à l’emploi : 30 km d’étagères sont prêtes à recevoir plus de trois millions de livres et revues. Après la restauration des façades et toitures, l’intérieur de la tour et les salles de lecture sont maintenant également achevés.

L’équipe: Robbrecht en Daem architecten, Barbara Van der Wee architects, BARO en SumProject en collaboration avec Bureau Greisch, VK Engineering, Daidalos Peutz

en savoir plus

Pratique


Quand
: 14:00-15:30
: Rozier 9, 9000 Gand
Accès :
Gratuit, uniquement pour les Docomomo-membres
Inscrire (maximum de 30 participants)
Plus d’informations: boekentoren.gent

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE