exclusive visit: Atoomdorp Mol

 

BOZAR

NL

 

Exclusief bezoek | dinsdag 08.05.2018, 9:30-15:00 | SCK-CEN, Boeretang 200, Mol (max. 20 deelnemers, pre-registratie AFGESLOTEN verplicht)

OPGELET:
Pre-registratie voor 6 april verplicht i.f.v. extra veiligheidsmaatregelen om toegang te kunnen verlenen tot het technisch domein van SCK•CEN

 

Op dinsdag 08 mei om 9:30 organiseert Docomomo Belgium een exclusief geleid bezoek aan het Atoomdorp in Mol.

Programma:

9:30 Registratie SCK-CEN (Hoofdingang)
9:40 bezoek technisch domein
11:00 bezoek reactor BR1 (Belgian Reactor 1) functioneert als eerste onderzoeksreactor in België al sinds 1956.
12:00 lunch
13:30-15:00 bezoek residentiewijk

meer informatie volgt binnenkort

 

view residential quarter between Kongovaart & canal, research centre (right of Kongovaart)© SCK/CEN

Tussen 1954 en 1962 groeiden de terreinen van het Centrum uit tot één van de grootste naoorlogse bouwwerven in België. Aanvankelijk gaf de directie aan de eigen ingenieurs de opdracht tot het ontwerpen van 5 technische gebouwen, maar al snel haalde men er een architect bij.

laboratory building of physics, 1956 © SCK/CEN

Jacques Wybauw begon samen met de ingenieurs aan de enorme opdracht. De inwoners van Mol gingen over “den Atoom” of “het Atoomdorp” spreken. Het plan groeide uit tot een drieledig opgevat geheel bestaande uit de noodzakelijke technische en administratieve gebouwen, gebouwen van sociale aard en een residentiële wijk.

back side of the villa (type B) in the residential quarter, 1962 © La Maison, APA

Jacques Wybauw kreeg verschillende vermeldingen in de Van de Venwedstrijd, onder andere voor de cafetaria en de familiale appartementen en architectuurtijdschriften van dat moment bespraken herhaaldelijk de bouwstijl van het Centrum.

studio building by architects Coulon & Noterman, 1957 © atoomdorp.be

 

 

 

 

 

 

Praktisch

 

Wanneer: 9:30-15:00 (bezoeken ter plaatse excl. reistijd busrit)
Waar: SCK-CEN, Boeretang 200, Mol
Toegang:
Inschrijvingsgeld nader te bepalen (max. 25/45 EUR excl. lunch)

Meer informatiewww.sckcen.be

FR

 

Visite exclusive | mardi 08.05.2018, 9:30-15:00 | SCK-CEN, Boeretang 200, Mol (max. 20 participants, pré-enregistrement FERMÉ obligatoire)

ATTENTION:
Pré-enregistrement avant le 6 Avril obligatoire au lieu de mesures spéciales de sécurité afin de pouvoir permettre l’accès au domaine technique du SCK•CEN

 

Le mardi 08 mai à 9:30 Docomomo Belgium organise une visite guidée exclusive au Village Atomique à Mol.

programme:

9:30 Enregistrement SCK-CEN (entrée principale)
9:40
visite du domaine technique
11:00 visite du réacteur BR1 (Belgian Reactor 1) fonctionne en tant que premier réacteur de recherche en Belgique depuis 1956.
12:00 déjeuner
13:30-15:00 visite du quartier résidentiel

plus d’informations suivront bientôt

 

construction BR1 (Belgian Reactor 1), 1959/03/26 © SCK/CEN

Entre 1954 et 1962, les terrains du Centre devinrent le plus grand chantier d’après-guerre en Belgique. Initialement, la direction chargea ses propres ingénieurs de concevoir 5 bâtiments techniques, mais ils furent très vite rejoints par un architecte.

cafeteria building, 1962 © La Maison, APA

Jacques Wybauw entama avec les ingénieurs cette tâche immense. Les habitants de Mol parlaient de “den Atoom” (l’Atome) ou “het Atoomdorp” (le village atomique). Le projet se développa en un ensemble en trois parties, comprenant les bâtiments techniques et administratifs indispensables, les bâtiments d’ordre social et un quartier résidentiel.

interior view studio, studio building by architects Coulon & Noterman, 1957 © Bouwen en Wonen n.7, APA

Jacques Wybauw obtint plusieurs mentions au concours Van de Ven, notamment pour la cafétéria et les appartements familiaux. Les revues d’architecture de l’époque relevèrent à plusieurs reprises le style de construction du Centre.

family apartment in the residential quarter, © atoomdorp.be

 

 

 

 

 

 

Pratique

 

Quand: 9:30-15:00  (des visites sur place excl. temps de déplacement en bus)
: SCK-CEN, Boeretang 200, Mol
Accès :
frais d’inscription à confirmer (max. 25/45 EUR excl. déjeuner)

Plus d’informations: www.sckcen.be

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE

AFGESLOTEN / FERMÉ

Pre-registratie voor 6 april verplicht i.f.v. extra veiligheidsmaatregelen om toegang te kunnen verlenen tot het technisch domein van SCK•CEN
Pré-enregistrement avant le 6 Avril obligatoire au lieu de mesures spéciales de sécurité afin de pouvoir permettre l’accès au domaine technique du SCK•CEN