PUBLICATIONS

(NL) WTA Syllabus: Jonge monumenten voor de huidige samenleving

Author: Luc Schueremans, Hilde De Clercq, Bert van Bommel (editors)

Publisher: WTA Nederland-Vlaanderen Antwerpen (2011)

Pages: 89

Language: Dutch

ISBN: 9789079216000

Download pdf-document via www.wta-nl-vl.org

WTA INTERNATIONAAL & WTA NL-VL

De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut. In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd. De WTA Nederland – Vlaanderen is in het vereniginsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

Bekijk hier de complete lijst van WTA-Studiedagen en bijbehorende Syllabi op www.wta-nl-vl.org

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

DETAILS:

Syllabus WTA-studiedag “Jonge monumenten voor de huidige samenleving” op 30 september 2011, Antwerp Expo te Antwerpen.

Inhoudsopgave:

– Klaas Waarheid:
‘Levensvatbaarheid van jong erfgoed’
– Joris Molenaar:
‘Het Justus van Effenblok, integrale aanpak voor een duurzame toekomst van een monument voor de volkshuisvesting’
– Robin Engels:
‘Comforteisen van de 21e eeuw voor monumentale constructies: de uitdaging van de architect’
– Rutger Steenmeijer:
‘Duurzaamheidseisen van jonge monumentale constructies: de uitdaging van de architect’
– Kris Brosens:
‘Schadeproblematiek en mogelijkheden tot consolidatie van innovatieve stalen constructies van begin 20e eeuw’
– Martijn Kivit:
‘Installatietechniek in (jonge) monumenten’
– Kathleen Moermans & Guy Deckers:
‘Her- opwaardering van historische liften’

bron: www.wta-nl-vl.org