PUBLICATIONS

(NL) WTA Syllabus: Beton behouden – theorie in de praktijk gezet

Author: Luc Schueremans, Koen Van Balen, Lucie Vandewalle, Hilde De Clercq, Rob van Hees, Ton Bunnik (Editors)

Publisher: WTA Nederland-Vlaanderen Leuven (2008)

Pages: 77

Language: Dutch

ISBN: 9789079216031

Download pdf-document via www.wta-nl-vl.org

WTA INTERNATIONAAL & WTA NL-VL

De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut. In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd. De WTA Nederland – Vlaanderen is in het vereniginsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

Bekijk hier de complete lijst van WTA-Studiedagen en bijbehorende Syllabi op www.wta-nl-vl.org

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

DETAILS:

Syllabus WTA-studiedag “Beton behouden – theorie in de praktijk gezet” op 14 november 2008, Leuven.

Inhoudsopgave:

– Lucie Vandewalle:
‘Beton, een materiaal in evolutie’
– Timo Nijland+ Jan Elsen:
‘Beton, cement en protocement: Erfgoedmateriaalgeschiedenis in Nederland en Vlaanderen’
– Herdis Heinemann:
‘Uitdaging voor de betonrestauratie: het behoud van waarden’
– Koenraad Van Balen:
‘Monitoring en preventieve conservatie – raakpunten met betonnen monumenten’
– Wijnand Freling:
‘Huis ter Horst: 19de eeuwse neogotische geprefabriceerde sierbetonelementen’
– Luc Schueremans:
‘Kaaimuur te Zeebrugge – impact van monitoring en preventieve ingrepen op het behoud’

bron: www.wta-nl-vl.org