PUBLICATIONS

(NL) Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958

Author: Marc Dubois, Zsuzsanna Böröcz, Marc Felix, Norbert Hostyn, Erwin Mahieu, Iwan Strauven, Pieter Uyttenhove

Publisher: Die Keure, Brugge (2019)

Dimensions 23 x 28 cm

Pages: 192

Language: Dutch

Tentoonstellingscatalogus naar aanleiding van de expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958′

Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor in 1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. Zowel toonaangevende gebouwen zoals het stadhuis, het kursaal, het hoofdpostkantoor, de hippodroom en de vismijn als de pittoreske kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt. Daarbij kwam nog dat de belangrijke stedenbouwkundige beslissingen die voor de oorlog waren genomen, werden verworpen. De grote vraag voor 1940 was, worden de drie havendokken gedempt? Na de oorlog startte toenmalig burgemeester Henri Serruys meteen met de wederopbouw van zijn stad. Zijn opvolger Adolphe Van Glabbeke zette dit werk in 1953 verder.

Met de verlossende bevrijding op 8 september 1944 kreeg het stadsbestuur opnieuw de ruimte om Oostende weer op de toeristische kaart te zetten. In 1945 werd architect Arnold De Vos aangesteld als stadsingenieur en werd het officiële startschot voor de wederopbouw gegeven. Hij en J.J. Eggericx, die als raadgevend stedenbouwkundige werd benoemd, maakten een nieuw urbanisatieplan voor Oostende op. In 1947 kregen de Oostendse bevolking en toeristen die de stad aandeden het plan samen met diverse andere projecten gepresenteerd.

De keuze 1958 als einddatum is niet toevallig. Oostende had een paviljoen op de Wereldexpositie in Brussel. Oostende bezit werk van drie grote Belgische architecten: Léon Stynen, Gaston Eysselinck en Victor Bourgeois. De tentoonstelling weerspiegelt een zwaar gehavende stad die op een korte tijdspanne weer de uitstraling van de ‘Koningin der Badsteden’ moest uitdragen. Toch is de expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ veel meer dan een architectuurtentoonstelling. Je krijgt een overzicht van de vele bouwactiviteiten, maakt uitgebreid kennis met de spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de stad in een korte tijd enorm evolueerde. Kunstwerken van Ensor, Spilliaert en anderen die werden aangekocht zijn opgenomen evenals een reeks schitterende foto’s die de gebroeders Antony maakten. Ook affiches werden geselecteerd. Hiermee is Oostende de eerste stad in België die een dergelijke expositie brengt rond het thema wederopbouw. Het is een niet te missen reis door een belangrijk stukje geschiedenis van Oostende dat door de expo tastbaarder gemaakt is dan ooit getoond.

Curator van de expo is Marc Dubois die recent de Ultima Architectuurprijs 2018 ontving. De wetenschappelijke stuurgroep is samengesteld uit Norbert Hostyn, Erwin Mahieu, Virginie Michils, Claudia Vermaut, Gregory Boite en Martine Meire.

(bron: www.oostende.be)

De catalogus is ontworpen door Thomas Soete | Book & Graphic Design

Inhoud

Inleiding, Marc Dubois, pg. 06
Verwoesting & wederopbouw Internationale context, Pieter Uyttenhove, pg. 08
Worden de dokken gedempt?  Toestand voor 1940, Erwin Mahieu, pg. 14
De Anthony-foto’s na 1945 Beelden van een herlevende stad, Norbert Hostyn, pg. 20
Aan het roer Burgemeesters Serruys & Van Glabbeke, Norbert Hostyn, pg. 26
Eggericx en Oostende Een stedenbouwkundig plan 1946-1947, Marc Dubois, pg. 34
Het Casino Kursaal Oostende 1946-1950-1953, Marc Dubois, pg. 50
Het nieuwe post- en telegrafiekantoor, Marc Dubois, pg. 68
Een nieuwe hippodroom ‘De paarden kunnen weer rennen’, Erwin Mahieu, pg. 84
De haven en de vismijn op de oosteroever, Erwin Mahieu, pg. 96
Bouwen voor toeristen en bevolking, Erwin Mahieu, pg. 106
De koninklijke villa en de nieuwe gaanderijen, Marc Dubois & Marc Felix, pg. 118
Het Stedelijk Technisch Instituut en de Hotelschool, Erwin Mahieu, pg. 126
De stedelijke architectuur van het stadhuis, Iwan Strauven, pg. 128
Van SEO-gebouw tot Museum voor Moderne Kunst, Marc Dubois, pg. 140
Zonnelied, het Clarissenklosster van Paul Felix, Zsuzsanna Böröcz, pg. 148
Het Museum voor Schone Kunsten Een nieuwe start, Norbert Hostyn, pg. 160
Kunstenaars en de openbare ruimte, Norbert Hostyn, pg. 166
Het Feest- en Kultuurpaleis van Oostende, Norbert Hostyn, pg. 174
Het Oostendepaviljoen op Expo 58, Norbert Hostyn, pg. 178

bron: www.oostende.be/catalogus-expo