PUBLICATIONS

(NL) Omgaan met 20e eeuwse architectuur: gevelbekleding

Author: Hilde De Clercq, Nathalie Vernimme & Yves Vanhellemont (editors)

Publisher: KIK-VIOE-WTCB Brussels (2010)

Dimensions 21 x 29,7cm

Pages: 82

Language: Dutch

DETAILS:

Syllabus studiedag ‘Omgaan met 20e eeuwse architectuur: gevelbekleding’ op 17 november 2010 te Brussel.

Georganiseerd door: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Introductie

De industriële revolutie aan het eind van de 19e eeuw betekende een ommekeer in technologische en wetenschappelijke ontwikkeling binnen de bouwsector. De optimalisatie van de productie van zowel nieuwe als reeds gekende gevelbekledingsmaterialen (keramische tegels, natuursteenplaten…), gecombineerd met nieuwe inzichten in de architectuur, zorgden voor een omwenteling in de bouwtradities in de 20e eeuw. De rijkdom aan bouwmaterialen en -technieken en de grote vrijheid in vormgeving, veroorzaakten een spectaculaire opmars van empirische bouwtypologieën.

De klassieke massiefbouw, die de bouwwereld gedurende eeuwen had beheerst, ruimde stilaan plaats voor elegante skeletbouw en lichte bouwconstructies met dunne buitenbekledingen. Het experiment was hierbij nooit veraf. Maar bij een experimentele aanpak wordt leergeld betaald: vaak bezorgen de destijds toegepaste methodes problemen bij de restauratie van dit 20e eeuwse architecturale erfgoed, en dit niet alleen voor wat betreft de beschikbaarheid van vervangmaterialen maar eveneens de bouwfysische en ecologische integratie van gevelbekleding conform aan de huidige eisen in de bouwsector.

Tijdens de studiedag werden deze aspecten toegelicht aan de hand van cases, zoals het Stocletpaleis, de Eggericxtoren, het Renaat Braemhuis en het St-Maartensdal. Sprekers zijn Ann Verdonck (VUB), Ludo Bekker (a33), Hilde De Clercq (KIK), Robin Engels (Origin), Willem Hulstaert (VIOE), Mario Baeck en Yves Vanhellemont (WTCB).

Inhoudsopgave

– Ann Verdonck:
‘Omgaan met 20e eeuwse gevelbekleding: materialen en tektoniek in Belgische cases’
– Yves Vanhellemont:
‘Wetenschappelijke expertise als aanzet tot verantwoorde keuze van muurbetegeling – Gebouw COOVI Anderlecht’
– Hilde De Clercq:
‘Restauratieconcept gevelbekleding van het Brussels Stocletpaleis’
– Mario Baeck:
‘Keramische gevelbekledingen uit de 19e en 20e eeuw: historische en technologische evolutie en de problemen bij restauratie’
– Willem Hulstaert:
‘Gevel- en terrasbekleding – Woning Renaat Braem te Deurne’
– Ludo Bekker:
‘Renovatie van sociale hoogbouwwijken’
– Robin Engels:
‘Geïntegreerde aanpak van gevelbekleding van 20e eeuwse architectuur’

bron: www.onroerenderfgoed.be & www.kikirpa.be