PUBLICATIONS

(NL) Monumenten & Landschappen 2024, nr. 1 (jg. 43)

Author: Sven Sterken, Jan de Moffarts, et.al.

Publisher: die Keure Brugge (2024)

Dimensions 21x29,7mm

Pages: 80

Language: Dutch

ISBN: 9789048647903

“Technique et esthétique”: de hoofdzetel van de Nationale Bank in Brussel onder Marcel Van Goethem. Bouwhistorische studie en waardestelling

(Sven Sterken, Jan de Moffarts, pg. 4-26)

De Nationale Bank van België. is gehuisvest vlak naast de Brusselse kathedraal, in het centrum van de hoofdstad. De bank besliste om terug te plooien op haar historische hoofdzetel en schreef een internationale architectuurwedstrijd uit voor de renovatie en aanpassing ervan. Sven Sterken en Jan de Moffarts voerden een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uit. Ze focussen in deze bijdrage vooral op het complex dat van 1948 tot 1968 onder Marcel Van Goethem werd toegevoegd aan de oorspronkelijke gebouwen van Hendrik Beyaert en Louis De Rycker, die dateren uit de periode 1860-1908.

bron & meer info: menl.be