PUBLICATIONS

(NL) Momentum. Tijdschrift voor Erfgoed en Maatschappij. Collectief Wonen

Author: Karina Van Herck, Dirk De Wachter, Anne Malliet, Edith Wouters, Evelien Pieters, Wivina De Meester, Joeri De Bruyn, Sofie De Caigny, Dirk Laureys, Erik Wieërs

Publisher: Public Space, Mechelen (2021)

Dimensions 22 x 30 cm

Pages: 96

Language: Dutch

ISBN: 9789491789298

(NL)

Momentum, tijdschrift voor erfgoed en maatschappij, plaatst de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw centraal. Ieder nummer schuift een ander urgent maatschappelijk thema naar voren waarin erfgoed een hedendaagse rol kan spelen.

Het eerste nummer van Momentum voert een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, ecologie en circulariteit. Erfgoed speelt hierin een dubbele rol. Herbestemming en restauratie winnen aan belang in de architectuur. Dat schept kansen, zowel voor het erfgoed, dat gekoesterd blijft en bewaard voor de toekomst, als voor het wonen. Daarnaast is de rijke traditie van collectief wonen in Vlaanderen een onuitputtelijke bron van kennis opgebouwd door de generaties voor ons.

Momentum is een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed. Elk nummer komt tot stand met andere partners. De eerste editie over collectief wonen is het resultaat van een samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Departement Omgeving en de Vrije Universiteit Brussel.

bron & meer informatie: www.publicspace.be