PUBLICATIONS

(NL) Mechelen tijdens het Interbellum

Author: Patrick Egels

Publisher: Restauratie Integratie Mechelen v.z.w., Mechelen (1998)

Pages: 168

Language: Dutch

RIM  bracht in december 1998 het boek ‘Mechelen tijdens het Interbellum’ uit. De auteur is de RIM-voorzitter, Patrick Egels. De foto’s zijn van de hand van RIM-secretaris Frans Geys. Jos Vandenbreeden, directeur van het Brusselse SintLukasarchief schreef het voorwoord. Het boek kwam tot stand met de steun van AMO (Architectenvereniging Mechelen en Omstreken).

RIM is opgericht in 1987. De vereniging legt zich toe op de bescherming van het historisch erfgoed en op de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu. Door middel van lezingen, plaatsbezoeken, wandelingen en een tijdschrift vraagt RIM bij het grote publiek aandacht voor de kwaliteiten van de stad. RIM wil vooral een gespreksforum bieden voor iedereen die met de stad als leefomgeving begaan is.

De bescherming van minder bekend historisch erfgoed is steeds een doelstelling van de vereniging geweest. Zo werd aanvankelijk veel aandacht besteed aan industrieel erfgoed en kwam er daarover in 1992 een publicatie tot stand, ‘Rond de Mijlpaal’. Vanaf 1990 zette RIM zich in om ook gebouwen van de jaren 20 en 30 te beschermen. Slechts weinigen waren toen op de hoogte van de waardevolle architectuur die tijdens het interbellum tot stand gekomen is. Het opstellen van beschermingsdossiers heeft uiteindelijk geleid tot het idee om er een boek over te schrijven.

Met ‘Mechelen tijdens het interbellum, wederopbouw, art déco en modernisme’ vraagt de auteur aandacht voor de grote waarde van een aantal MecheYse gebouwen die tussen beide wereldoorlogen tot stand zijn gekomen. Het boek gaat echter niet alleen over architectuur in Mechelen. Er wordt een algemeen tijdsbeeld geschetst met aandacht voor sociale, economische, culturele en politieke omstandigheden. Ook wordt ingegaan op internationale en nationale architecturale en stedebouwkundige stromingen van die periode. Het verhaal van de Mechelse interbellumarchitectuur wordt in dat kader begrijpelijker.

Tussen de twee wereldoorlogen was de tegenstelling tussen traditionalisten en modernisten groot. Het stadsbeeld van Mechelen is er mee door gevormd en die tegenstelling blijft tot op vandaag doorleven. Het beeld van de IJzerenleen, die in neo-traditionele stijl is heropgebouwd, krijgt extra betekenis door de talrijke modrnistische bouwwerken in de omgeving. In Mechelen hebben vooral lokale architecten als J. Chabot en J. Lauwers een stempel op het stadsbeeld gedrukt. Nochtans hebben ook internationaal vermaarde ontwerpers als Huib Hoste en Gaston Eysselinck Mechelse gebouwen ontworpen. Juist de verscheidenheid aan vormen en interpretaties, en dit in een bijzonder boeiend historisch kader, maakt de Mechelse interbellumarchitectuur boeiend.

Het boek telt 168 bladzijden. Het is geïllustreerd met meer dan 100 afbeeldingen en zwartwitfoto’s en 15 kleurenfoto’s. In de boekhandel kost het boek 695 F.  RIM-abonnees kunnen het boek verkrijgen voor 600 F.

Bron en meer info: www.rim.be