PUBLICATIONS

(NL) Isia Isgour (1913-1967)

Author: Stephanie Van de Voorde, Sofie De Caigny, Ronny De Meyer, Karina Van Herck, Niene Dauphin, Sus Driessen

Publisher: Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) Antwerpen (2008)

Dimensions 230 x 160 mm

Language: Dutch

ISBN: 9789081326315

(NL) Met de reeks Focus architectuurarchieven plaatst het CVAa archieven van Vlaamse architecten in de kijker. De tweede aflevering van de reeks belicht het werk van de Brusselse architect Isia Isgour (1913-1967).

In de naoorlogse decennia bouwde hij een relatief omvangrijk oeuvre in Limburg en Brussel dat is ge├źnt op de dynamiek van de welvaartstaat. In de Limburgse mijnstreek realiseerde hij woningbouw, scholen, culturele centra en andere collectieve infrastructuren. Daarmee gaf hij een gezicht aan de modernisering van het Limburgse landschap. Tegelijkertijd deinde de uitbouw van zijn bureau en zijn architectuurproductie mee op de bouwhausse die in de jaren vijftig en zestig de hoofdstad ingrijpend tekende. Isgours architectuur haalde de toenmalige architectuurpers wel, maar werd totnogtoe door architectuurhistorici niet integraal onderzocht. Het rijk ge├»llustreerde boek geeft voor het eerst een overzicht van Isgours oeuvre met projectbeschrijvingen en referenties naar archiefmateriaal. De oeuvrelijst wordt voorafgegaan door een essay dat de architect in de ruimere cultuurhistorische en architecturale context van de fifties en sixties situeert. Het boek sluit af met een uitgebreide bibliografie.

Download hier het persbericht.

bron: www.vai.be