PUBLICATIONS

(NL) Henry Van de Velde – Wonen als kunstwerk, een woonplaats voor de kunst

Author: Steven Jacobs

Publisher: Uitgeverij Van Halewyck Leuven (2005)

Dimensions 170 x 220 mm

Pages: 264

Language: Dutch

(NL) Henry Van de Velde (1863-1957) werd wellicht het bekendst als architect van de boekentoren te Gent. Maar hij was ook actief als schilder, tekenaar, boekillustrator, ontwerper van allerhande gebruiksvoorwerpen, artistiek raadgever bij de meest uiteenlopende instanties, pedagoog, en theoreticus. Zijn invloed in de Europese culturele wereld vanaf het fin-de-siècle tot in het interbellum was enorm, en ook nu nog gaat zijn naam vaak over de tongen. Eén aspect van zijn architectuur is relatief onderbelicht gebleven: de vier huizen die hij voor zichzelf ontwierp. Deze huizen zijn niet alleen representatieve voorbeelden van de verschillende periodes van zijn stilistische ontwikkeling, maar ook getuigen van zijn rijkgevulde leven. Walter Benjamin schreef over de huizenarchitectuur van Van de Velde: ‘Bij hem verschijnt het huis als een uitdrukking van de persoonlijkheid.’

Steven Jacobs schreef met Henry Van de Velde dan ook een opmerkelijke biografie aan de hand van de door de architect zelf getekende woningen. Want Van de Velde scheidde trok nooit een lijn tussen de kunst en het leven. Hij verhief het wonen tot een kunstwerk.
Steven Jacobs (1967) doceert aan de Sint-Lucashogeschool, sectie Architectuur te Gent en Brussel, en aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent. Sinds 1989 schreef hij regelmatig bijdragen over kunst en architectuur in onder meer De Witte Raaf, Kunst en Cultuur en Archis. In 1997 publiceerde hij een monografie over het werk van Paul Robbrecht en Hilde Daem.

bronwww.vanhalewyck.be