PUBLICATIONS

(NL) Energieprestaties en monumentale constructies

Author: Hilde De Clercq & Nathalie Vernimme (editors)

Publisher: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) Brussels (2008)

Dimensions 21 x 29,7cm

Pages: 76

Language: Dutch

Download pdf-document (www.onroerenderfgoed.be)

DETAILS:

Syllabus studiedag ‘ Energieprestaties en monumentale constructies’ op 28 november 2008 te Brussel.

Georganiseerd door:
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).

Introductie:

Energie: het kernbegrip bij uitstek aan het begin van de 21e eeuw. We kunnen er niet omheen: dagelijks worden we overspoeld door informatie en publiciteit rond energiebesparende maatregelen. Alles draait rond het zuinig omspringen met energiebronnen.

Het Kyoto protocol, waarbij België zich akkoord heeft verklaard de uitstoot aan schadelijke gassen met 7,5% te verminderen t.o.v. 1990, werd afgesloten in 1997. Binnen deze optiek werden met de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) door de Vlaamse regering eisen op vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat opgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat het aspect “duurzaam bouwen” een centrale plaats binnen nieuwbouwprojecten heeft veroverd.

Voor beschermde monumenten stoot het aspect duurzaam bouwen vaak op historische, architecturale, deontologische en esthetische criteria waardoor energiebesparende ingrepen niet steeds op een even systematische wijze realiseerbaar zijn als bij nieuwbouw het geval is. Toch is bij beschermd of waardevol onroerend erfgoed heel wat energiebesparing mogelijk.

Tijdens deze studiedag werd, naast het technisch aspect van energiebesparende maatregelen voor monumentale constructies, dieper ingegaan op de restauratiefilosofie van de overheid. Tevens zijn toelichtingen voorzien aan de hand van diverse verhelderende case-studies.

Inhoudsopgave:

– Wina Roelens:
‘EPB regelgeving: kort geschetst’
– Filip Dobbels:
‘Gevelisolatie in monumentale gebouwen: energetisch of esthetisch ?’
– Hilde De Clercq:
‘Hergebruik van ondergrondse monumentale constructies: de grenzen aan vocht en zout’
– Miek Goossens:
‘Energiebesparing en erfgoedzorg’
– Els Balduck:
‘Evaluatie van duurzaamheidscriteria van monumentale gebouwen in relatie tot erfgoedwaarden’
– Jos Gijselinck:
‘Energiebesparende toepassingen in de vakwerkbouw’
– Robin Engels:
‘Comforteisen van de 21e eeuw voor monumentale constructies: de uitdaging van de architect’
– Marc Vanderauwera:
‘Keuze van verwarmingsinstallaties in functie van het monument of van zijn gebruikers?’
– Marc Stappers:
‘Isoleren van monumenten: de keerzijde van de medaille’

bron: www.onroerenderfgoed.be & www.kikirpa.be