PUBLICATIONS

(NL) Dichtbij klopt het hart der wereld

Author: Andre Koch, Rika Devos, Marjonne van Dijk

Publisher: Scriptum (2008)

Dimensions 28,8 x 22,5 x 2 cm

Pages: 159

Language: Dutch

ISBN: 9789055945962

Dichtbij klopt het hart der wereld
Nederland op de wereldtentoonstelling Brussel ’58

Vijftig jaar geleden huisvestte Brussel de Expo ’58, de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling. Dit boek schenkt vooral aandacht aan de Nederlandse bijdrage aan de Expo. Een algemene inleiding zet in grote contouren deze enerverende tentoonstelling neer. De architectuur en de inrichting van de Nederlandse afdeling, waaronder het Philips-paviljoen, worden uitgebreid behandeld. Aan de hand van boeiend bronnenmateriaal wordt een nieuw licht geworpen op de bijdrage van Gerrit Rietveld aan de afdeling moderne woninginrichting en zijn speciaal voor de Expo ontworpen meubelen. Dat geldt ook voor de textieltentoonstelling die in samenwerking tussen Gerrit Rietveld, Jan Bons en Wim Smits tot stand kwam en die een voor Rietveld ongewone, surrealistische vormgeving kreeg. Karel Appel maakte ter plekke een grote wandschildering in de koepel van de Waterwerken, waarvan de inhoud zijn latere reputatie dat hij maar wat aanrotzooide, lijkt te logenstra en, maar schijn bedriegt. Ook miljoenen Nederlanders bezochten de Expo, want heel dichtbij, ‘klopte’ gedurende een half jaar ‘het hart der wereld’ en die kans liet je, als het even kon, niet voorbijgaan. Interviews met mensen die het van nabij meemaakten en vele door amateurs geschoten foto’s verlevendigen het geheel.