PUBLICATIONS

(NL) De architectuur van het interbellum (OKV1987.4)

Author: Jaminé, Antoon ; Vercruysse, Rudy ; Kieckens, Christian, 1951- (viaf)45220738 ; Poulain, Norbert, 1947- (viaf)49356439 ; Dubois, Marc, 1950-

Publisher: Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Gent (1987.4)

Pages: 39

Language: Dutch

Download pdf-document van publicatie

De architectuur van het interbellum  (OKV1987)

HENRY VAN DE VELDE
De verzamelde geschriften van Marcel-Louis Baugniet (schilder en meubelontwerper), uitgegeven ter gelegenheid van zijn retrospectieve tentoonstelling in de “Botanique” te Brussel in 1986, zijn opgedragen aan Pierre Flouquet en Henry van de Velde. De opdracht aan deze laatste is gebaseerd op een bewondering en erkentelijkheid voor “de meester”, want Henry van de Velde werd inderdaad door de Belgische modernisten beschouwd als dé grote voorganger, ook al gingen de meesten onder hen niet meer helemaal akkoord met zijn opvattingen over architectuur. Ze bleven hem echter bijzonder eren voor zijn artistieke prestaties en theoretische geschriften en erkenden de grote invloed die hij had uitgeoefend op de modern denkende kunstenaars in ons land … lees verder

INTERBELLUMARCHITECTUUR IN VLAANDEREN EN BRUSSEL: EEN HISTORISCHE SCHETS

België staat na de eerste wereldoorlog voor de zware taak van de wederopbouw van de verwoeste gebieden. Architecten en stedebouwkundigen met vernieuwende sociaal-maatschappelijke en artistieke ideeën grijpen de kans aan om eigentijdse bouwkunst in een rationeel urbanistisch geheel aan te bieden. Anderen opteren voor een reconstructie van het vooroorlogse beeld … lees verder

DE WEDEROPBOUW

Sinds de 19e eeuw zoeken architecten naar een nieuwe architectuur die de moderne industriële tijd en haar technische en hygiënische noden kan vertolken. Slechts enkele architecten zoals Victor Horta en Henry van de Velde bezinnen zich over het wezen en de betekenis zelf van de architectuur. Voor de meeste anderen herleidt de vraagstelling zich tot een discussie over stijl en vormgeving. Zij blijven hun neoclassicistische ontwerpprincipes hanteren, maar zoeken naar een nieuw kleedje waarin ook moderne materialen zoals staal, glas en gewapend beton kunnen worden opgenomen … lees verder

ZEVEN BELANGRIJKE ARCHITECTEN

Antoine Pompe (1873-1980)
Victor Bourgeois (1897-1962)
Huib Hoste (1881-1957)
Louis-Herman de Koninck (1898-1984)
Albert Van huffel (1877-1935)
Léon Stynen (1899)
Gaston Eysselinck (1907-1953)
… lees verder