PUBLICATIONS

(NL) AR-TUR CAHIER #8 Landschap van kerken

Author: Evelien Pieters & Edith Wouters (red.)

Publisher: AR-TUR vzw, Turnhout (2019)

Dimensions 29,7 x 21cm

Pages: 12

Language: Dutch

ISBN: 9789082841312

(NL) CAHIER #8 Landschap van kerken bevat het verslag van het Kempenlab over hoe de toekomst van kerkgebouwen in een niet-stedelijke context vorm te geven – tussen affectieve en gebruikswaarde.

– Je kunt het cahier gratis downloaden als pdf (9MB).
 Een gedrukt exemplaar kost 5 euro (exclusief verzendkosten). Te bestellen via info@ar-tur.be.

Het vrijkomen van vele parochiekerken in de komende jaren brengt buiten de steden – in dorpen, gehuchten en verkavelingen – eigen uitdagingen met zich mee. Diverse projecten en initiatieven zoeken naar oplossingen om buurtbewoners te betrekken, financiële mogelijkheden te verkennen en de ruimtelijke structuur van het kerkgebouw in zijn waarde te laten.

Om de blik expliciet op kerken in een rurale context te richten, organiseerde AR-TUR een Kempenlab in samenwerking met RE[ ]CHURCH (een onderzoeksproject van de KU Leuven, onder leiding van Sven Sterken). Het werd een cultureel project met studiewerk en activiteiten zoals tentoonstellingen, uitstappen en een studiedag waar belanghebbenden, initiatiefnemers en experten in gesprek gingen. Hoe kunnen we kerkgebouwen transformeren op een waardevolle manier voor en met de omgeving, en wat kunnen we daarbij leren uit onderzoek en gerealiseerde en lopende initiatieven? Met die vraag ging het Kempenlab aan de slag.

Het resultaat is een reeks aanbevelingen voor zowel beleidsmakers als ook voor de aanpak van concrete herbestemmingstrajecten. Verder werpt het cahier een blik op elf cases van herbestemmingstrajecten van kerken, reflecteert Roel de Ridder van de UHasselt op het traject en bieden de vele beelden – onder andere van Olmo Peeters – een gevarieerd beeld op kerken buiten de stad.

Studentententoonstelling KU Leuven 2017-2018, docenten : Sven Sterken, Nicole Fröhlich, Karen Kesteloot in O.L.V.-kerk in Den Hout. Foto: Olmo Peeters

Studentententoonstelling KU Leuven 2017-2018, docenten : Sven Sterken, Nicole Fröhlich, Karen Kesteloot in O.L.V.-kerk in Den Hout. Foto: Olmo Peeters

Partners

AR-TUR werkte in dit Kempenlab samen met KU Leuven, parochie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand Den Hout, Erfgoed Noorderkempen en de gemeente Beerse.

Kempenlab

Kempenlab is een initiatief van AR-TUR, centrum voor architectuur stedelijkheid en landschap in de Kempen. Via lokale uitdagingen op specifieke locaties gaat Kempenlab op zoek naar een duurzame toekomstvisie voor de regio. Kempenlab denkt out-of-the-box met bewoners en ervaringsdeskundigen, met ontwerpers en experten, met lokale en bovenlokale beleidsmakers en ieder die van ver of nabij betrokken is bij de uitdaging in kwestie.

Colofon

Redactie: Evelien Pieters & Edith Wouters (AR-TUR)
Met bijdragen van: Roel De Ridder (UHasselt), Kathleen Helsen (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Karen Kesteloot (KU Leuven), Evelien Pieters (AR-TUR), Sven Sterken (KU Leuven), Gitte Van den Bergh (auteur / RE-ST architecten), Edith Wouters (AR-TUR)
Fotografie: Olmo Peeters, Pieter de Ruijter
Grafisch ontwerp: tiesgoos.be

bron & meer informatie: centrum.ar-tur.be