(NL) WTA-studiedag “Optrekkend vocht”

By DOCOMOMO Belgium / March, 6, 2017 / 0 comments

STUDIEDAG | Vrijdag 21.04.2017 | Mariadal, Roosendaal (NL)

Op vrijdag 21 april 2017 organiseert WTA-Nl-Vl, in het vml. klooster Mariadal te Roosendaal, een studiedag over de problematiek van opstijgend grondvocht. Een probleem dat maar al te vaak opduikt in ons behoorlijk natte klimaat. Optrekkend grondvocht zorgt voor schade aan metselwerk, pleisterwerk, hout en metalen. Bovendien zorgt het voor een onaangenaam tot zelfs ronduit ongezond binnenklimaat in gebouwen. Dat optrekkend vocht een erg belangrijk onderwerp in de monumentenzorg (en daarbuiten) is, dat staat buiten kijf. Als gevolg hiervan zien we een enorm aanbod aan interventietechnieken, waarvan bovendien niet steeds even goed vaststaat of die technieken effectief zijn. Het maakt de keuze voor een bepaalde interventietechniek er niet eenvoudiger op.

Een aantal van deze technieken werd recent bestudeerd in het onderzoeksproject EMERISDA (Effectiveness of Methods against Rising Damp), dat kadert in het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage van de Europese Commissie. In dit project werkten onderzoeksinstituten en bedrijven uit Italië, Nederland en België samen voor het bestuderen van de doeltreffendheid van oplossingen tegen optrekkend grondvocht.

Tijdens deze studiedag beogen sprekers van onder meer de TUDelft (Jan Bolhuis, Barbara Lubelli en Rob van Hees), het WTCB (Yves Vanhellemont) en de overheid (Michiel van Hunen voor RCE, Nathalie Vernimme voor Onroerend Erfgoed), om antwoorden te formuleren op verschillende vragen. Zo moeten we natuurlijk van tevoren weten of het vochtprobleem echt wel optrekkend vocht is. Een goede diagnose is dus ontzettend belangrijk. De doeltreffendheid van bestaande technieken staat ter discussie, en verdient een bespreking. Maar niet enkel de effectiviteit telt. Er zijn namelijk heel wat andere redenen om voor een bepaalde interventietechniek te kiezen of net niet te kiezen, zoals de duurzaamheid, de reversibiliteit, stabiliteit, etc. Misschien is het soms wel beter om helemaal geen interventie uit te voeren? Hierover hebben ook de erfgoedinstanties, aannemers en architecten een mening, die allen aan bod komen. Voor de praktijkwereld werden de overwegingen die tot een bepaalde interventie leiden, samengebracht in een beslissingstool die ondersteuning biedt bij het kiezen van de meest geschikte oplossing voor een specifiek probleemgeval. Zowel de ontwikkelde beslissingstool als voorbeelden en case studies zullen op de studiedag aan bod komen.

Meer info en inschrijvingsformulier

bron: wta-international.org