(NL) WTA-studiedag “Herbestemming gebouwen” 25.04.2014

By DOCOMOMO Belgium / March, 22, 2014 / 0 comments

STUDIEDAG | 25.04.2014 | Theater hotel De Oranjerie, and Roermond – Nederland

WTA Nederland-Vlaanderen (Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg) houdt een studiedag over het thema: “Herbestemming gebouwen” op vrijdag 25 april 2014, te Roermond.

In toenemende mate zijn wij ons er van bewust dat wij beschikken over vele waardevolle gebouwen, die weliswaar niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn, maar na aanpassing aan de eisen van onze tijd en met respect voor de aanwezige bestaande waarden, uitstekend voldoen voor hedendaags gebruik. Door zo met ons gebouwd erfgoed om te gaan dragen wij bij aan duurzaam gebruik van bestaande gebouwen en blijft menig beeldbepalend gebouw behouden.

De sprekers Frank Strolenberg, (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Nationaal Programma Herbestemming ),
Marc van Roosmalen, (directie A&A , Rijksgebouwendienst, Den Haag), Kurt Loomans, (Erfgoed & Visie, Malle), Harold
Janssen, (SATIJNplus architecten, Born), Hans Janssen, (architect, 8 office architects, Kontich) en Henk Schellen, (TU
Eindhoven) zullen elk vanuit hun eigen kennis en ervaring ingaan op de mogelijkheden en de beperkingen zowel in de planfase
als bij de realisatie van herbestemming van gebouwen.

De studiedag begint met de visie van de RCE op de mogelijkheden van herbestemming van het bestaande monumentale
bestand in Nederland. Volgende sprekers gaan o.a in op de overwegingen in de planfase, (waarbij exploitatie mogelijkheden
zeker niet buiten beschouwing zullen blijven), de balans tussen behoud van historische waarde en de optimalisering van het
gebouw voor toekomstige gebruikers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de realisatie van specifieke technische eisen bij
gebouwen met een museale toekomst.

Deze studiedag gaat zowel in op de principiële keuzes, beslissingsprocessen, diagnosestelling als op de praktijkoplossingen en
uitvoeringstechnieken, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

De studiedag zal in Roermond plaatsvinden in het theaterhotel De Oranjerie. De centrale ligging van De Oranjerie biedt ons de
mogelijkheid om na de lunch een rondleiding te houden langs een drietal gerealiseerde projecten, die zowel vanuit hun
oorsprong, als vanuit de gewijzigde bestemming totaal verschillend zijn. Sprekers die betrokken waren bij de realisatie zullen ter
plekke nadere toelichting geven.

Voorlopig programma met sprekers en werktitels/onderwerpen:

09.15 Ontvangst en registratie van de deelnemers

09.45 Opening door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen

09.50 Welkom door de dagvoorzitter

10.00 Frank Strolenberg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Herbestemmen in een nieuwe werkelijkheid

10.30 Marc van Roosmalen, directie A&A , Rijksgebouwendienst, Den Haag
Arresthuis Roermond, ’t bestaande ontketend!

11.00 Kurt Loomans, Erfgoed & Visie, Malle
De voormalige Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas: op weg naar een eigentijds en
innovatief totaalproject

11.30 Harold Janssen, SATIJNplus architecten, Born
Casestudy: BACO gebouw, Roermond

12.00– Gezamenlijke lunch
13.00

12.30– Ledenvergadering WTA Nederland-Vlaanderen
13.00

13.00– Rondleiding met toelichting langs drie projecten met een gewijzigde bestemming:
15.00 het arresthuis (hotel), het Bacogebouw (kantoor) en het voormalig bisschoppelijk paleis
(woningen).

15.00 Koffiepauze

15.30 Henk Schellen, TU Eindhoven
Herbestemming: van gebouw tot museum

16.00 Hans Janssen, architect, 8 office architects, Kontich
Red Star Line museum, Antwerpen

16.30 Afsluitende discussieronde

Sluiting door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen

16.45 Drankje ten afscheid

De prijs voor deelname aan deze studiedag is € 120.- voor WTA-leden, en € 160.- voor niet-leden, inclusief koffie, lunch en syllabus. Studenten kunnen tegen overlegging van een inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling aan de studiedag deelnemen voor een bedrag van € 45,-.

inschrijven & contact: e-mail secretaris, ton.bunnik@wta-nl-vl.org

bron: www.wta.de/nl/regionale-gruppen/wta-nl-vl