(NL) Overname M&L en stopzetting Relicta

By DOCOMOMO Belgium / October, 26, 2015 / 0 comments

Die Keure nv uit Brugge neemt wetenschappelijk tijdschrift M&L over.

Het uitgeven van wetenschappelijke tijdschriften behoort niet meer tot de kerntaken van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarom stopt het agentschap met de uitgave van het tijdschrift M&L (Monumenten, ambulance Landschappen en Archeologie). Na een uitgebreide marktbevraging vond het agentschap Onroerend Erfgoed een oplossing om het voortbestaan van M&L te garanderen. Vanaf 1 januari 2016 neemt uitgeverij die Keure uit Brugge het tijdschrift M&L over.

Sonja Vanblaere, here administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, order en Steve Massagé, directeur-uitgever van die Keure nv, ondertekenden op maandag 19 oktober de overname.

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed: “Het tijdschrift M&L bestaat al 34 jaar en kent een trouw publiek. We zijn blij dat die Keure nv M&L overneemt. We vinden het namelijk belangrijk dat er een tijdschrift blijft bestaan waarin onroerend erfgoed in Vlaanderen centraal staat. Dit draagt bij tot de kennis over erfgoed en erfgoedzorg, wat het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroot.”

Steve Massagé, die Keure – Professional Publishing nv: “Het tijdschrift M&L is een mooie aanvulling op ons tijdschriftenaanbod. M&L is een VABB-erkend tijdschrift wat voor een wetenschappelijke uitgeverij een enorme troef is. Al jaren zijn we de verantwoordelijke uitgever van T.R.O.S. (Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw), net als M&L een vaste waarde binnen de sector. De mogelijke synergieën zijn m.i. evident. Daarenboven staat onze drukkerij garant voor het kwaliteitsvolle opmaak- en drukgedeelte van M&L.”

Cover met de Shell-building te brussel, M&L 13/4

Cover met de Shell-building te brussel, M&L 13/4

 
Relicta wordt stopgezet
Na onderzoek werd duidelijk dat het uitgeven van Relicta niet rendabel is zonder subsidies. Daarop werd beslist om de publicatie van Relicta definitief stop te zetten. Relicta 13 wordt het laatste nummer in deze reeks.

bron: menl.onroerenderfgoed.be