(NL) Heruitgave Architectuur in de golden sixties – de Turnhoutse School

By DOCOMOMO Belgium / December, 28, 2014 / 0 comments

Het boek dat AR-TUR (centrum voor architectuur, price stedelijkheid en landschap in de Kempen) in 2012 maakte over de architecten van de Turnhoutse School was al snel uitverkocht. Door de steun van Drukkerij Em. de Jong en Bouwgroep Van Roey, clinic heeft AR-TUR nu in eigen beheer een heruitgave kunnen realiseren.

In de uitgebreide publicatie vertellen Yves De Bont en Francis Strauven de grote en kleine verhalen over de architecten Paul Neefs, het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz, atelier Vanhout & Schellekens en hun gebouwen.

Bestel het boek online op www.ar-tur.be

20141215_Heruitgave Architectuur in de golden sixties – de Turnhoutse School

De Turnhoutse golden sixties

In de golden sixties kenden verscheidene steden een economische, demografische en culturele expansie, en verscheen de laatmodernistische architectuur in het straatbeeld. Ook in Turnhout. Daar leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de ‘Turnhoutse School’, hoewel ze – binnen de krijtlijnen van het laatmodernisme – elk een eigen vormgeving hanteerden. Ze haalden de architectuurtijdschriften met moderne en goedverzorgde woningen. Maar ze namen ook samen deel aan grotere projecten, zoals de Parkwijk, de lagere school Sint-Victor en het cultureel centrum de Warande.

Kwetsbaar erfgoed

Het relatief recente en nog onbekende erfgoed dat de Turnhoutse School nalaat, is bijzonder kwetsbaar. AR-TUR vatte daarom het ambitieuze idee op om via een tentoonstelling en een publicatie dit erfgoed te herwaarderen. AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, wil de kennis over kwalitatieve eigentijdse architectuur aanscherpen en advies verlenen bij de al maar complexer wordende ontstaansprocessen van gebouwen en infrastructuur, waardoor het inspirerende van architectuur meer dan eens wordt miskend.

350 bladzijden, 500 afbeeldingen

Architectuur in de golden sixties bevat 350 bladzijden met meer dan 500 afbeeldingen. Francis Strauven belicht het leven en werk van Paul Neefs, terwijl Yves De Bont dat van Jansen en Schiltz en dat van Vanhout en Schellekens behandelt. Dirk Laureys van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) schreef een bijdrage over de voorloper Eugène Wauters. De architectuur van de Turnhoutse School wordt in een ruimere context geplaatst door de essays van Els De Vos (Universiteit Antwerpen) over de relatie architect-bouwheer, van Karina Van Herck (KU Leuven) over de sociale huisvesting en van Janina Gosseye (KU Leuven) over ‘het vormgeven van het collectieve’. Tot slot beschrijft Yves De Bont uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van de drie grote projecten.

Architectuur in de golden sixties is een bevoorrechte getuigenis van de culturele bloei in de jaren zestig. Het is een must voor architectuurminnenden en voor wie de golden sixties wil herontdekken.

Praktische info

Yves De Bont en Francis Strauven, Architectuur in de golden sixties – De Turnhoutse School.

Een uitgave van architectuurcentrum AR-TUR, 2014. Deze editie is een herdruk van de in 2012 verschenen uitgave bij Uitgeverij Lannoo nv Tielt.

Verkoopprijs: 40,00 euro

Info en verkoop via AR-TUR: info@ar-tur.be / +32(0)14 47 21 70

AR-TUR vzw, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, België.

bron: www.ar-tur.be