(NL-FR) Debat: stedelijk zwembad Oostende/ Débat: piscine communale d’Ostende

By DOCOMOMO Belgium / April, 12, 2016 / 0 comments

DEBAT | 20.04.2016, medical 20:00 | Vrijstaat O., order Oostende

20160420_debat oostende zwembad © Lieve ColruytNL – Begin 2015 werd de Open Oproep voor de renovatie van het Stedelijk Zwembad in Oostende na twee ronden stopgezet. In januari jongstleden besliste het Oostendse stadsbestuur om het ontwerp van Paul Felix en Jan Tanghe, daterend uit de jaren ’70, te slopen. De hal van het zwembad hoort zonder twijfel tot de krachtigste architectuur die de jaren ’70 in ons land hebben opgeleverd; ze stond jarenlang op de inventarislijst van gebouwen met hoge locuswaarde. De beslissing om het gebouw uiteindelijk te slopen roept dan ook tal van vragen op. Hoe is de Open Oproep tot een einde gekomen? Hoe kan men omgaan met recent erfgoed? Kan er gepleit worden voor herbestemming?

In het kader van ons volgende nummer A+259: (Re)think Preservation organiseren A+en Oostende Werft een avonddebat omtrent het wel en wee van dit zwembad. Aan tafel zitten Pieter T’Jonck (hoofdredacteur A+), Stefan Devoldere (waarnemend Bouwmeester), Paul Vermeulen (architect, A.be erfgoed) en Paul Deroose (landschapsarchitect). Het volledige programma vindt u hier.

Toegang tot deze avond is gratis, mits registratie.

meer info: a-plus.be

FR – Début 2015, l’Open Oproep pour la rénovation de la Piscine communale d’Ostende a été interrompu après deux phases. En janvier dernier, les autorités communales ont finalement décidé de démolir ce bâtiment de Paul Felix et Jan Tanghe, datant des années ’70. Le hall de natation appartient sans aucun doute à l’architecture belge marquante de cette décennie ; il est resté plusieurs années inscrit à l’Inventaire du patrimoine, pour son Genius loci. La décision de démolir le bâtiment soulève dès lors beaucoup de questions. Comment l’Open Oproep s’est-il terminé ? Comment gérer le patrimoine récent ? Peut-on plaider pour une réaffectation ?

Dans le cadre de notre numéro à venir A+259: (Re)think Preservation et à l’initiative de Oostende Werft, une soirée de débats va faire la part des choses à propos de la piscine. A la table, se retrouverons Pieter T’Jonck (rédacteur en chef de A+), Stefan Devoldere (observateur pour le Bouwmeester), Paul Vermeulen (architecte, A.be patrimoine) et Paul Deroose (architecte du paysage).

L’accès à cette soirée est gratuit, avec réservation.

plus info: a-plus.be