(Nl-Fr) Buildgreen 11 – renovation tour Brunfaut / renovatie Brunfaut-toren

By DOCOMOMO Belgium / May, 27, 2013 / 0 comments

SEMINAR | 10.06.2013 – 17:00 – 19:30 | CIVA, cure Brussels

DUURZAME RENOVATIE: DE UITDAGINGEN
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION DURABLE

buildinggreen-brunfauttoren-20130610

Nl – We kunnen niet spreken over duurzaam bouwen zonder daarbij de omvangrijke renovatiesector te betrekken. De grootste uitdaging ligt immers in wat er reeds is gebouwd. Vandaar ook het belang van een voluntaristisch renovatiebeleid voor het bestaande vastgoedbestand en van inspirerende en baanbrekende voorbeelden.

De renovatie van de Brunfaut-toren

Iets wat ontegensprekelijk kwaliteit heeft, discount moet je niet slopen … Deze zin vat de filosofie van architecten Lacaton & Vassal perfect samen. Zij maakten een studie voor de renovatie van de Brunfaut-toren. Vincent Degrune van de gemeente Molenbeek stelt ons de belangrijkste elementen van deze studie voor, pill die als basis diende voor de strategische besluitvorming om de Brunfaut-toren zodanig te renoveren dat de bewoners er tijdens de werken ook kunnen blijven wonen. Een technische, sociale en ecologische uitdaging!

Fr – La construction durable passe par la rénovation. En effet, le plus grand défi des villes se situe dans le bâti. D’où l’importance de politiques volontaristes de rénovation du parc immobilier existant et d’exemples audacieux qui ouvriront la voie.

La rénovation de la tour Brunfaut

Il ne faut jamais démolir ce qui a une qualité évidente. …Telle pourrait être définie la philosophie des architectes Lacaton & Vassal qui ont réalisé une étude de définition pour la tour Brunfaut. Vincent Degrune, de la commune de Molenbeek, nous présentera les éléments clés de cette étude qui est à la base de la décision stratégique de maintenir et rénover la tour Brunfaut tout en y maintenant les habitants. Un défi technique, social et environnemental!

SPREKERS / ORATEURS:

Onderstaande actoren hebben Buildgreen gekozen om erover te spreken.
Nous avons rassemblé des acteurs inspirants qui ont choisi Buildgreen pour présenter en avant-première leurs projets.

Adrian Joyce, Renovate Europe
Eric de Keuleneer, Credibe
Vincent Degrune, Commune de Molenbeek
Ismaël Daoud, Cabinet Evelyne Huytebroeck 
Philippe Madec, Architecte Atelier Philippe Madec

bron / source: www.buildinggreen.be