(NL) Expo & debatten: We kopen samen den Oudaan

By DOCOMOMO Belgium / October, 10, 2016 / 0 comments

EXPO & DEBATTEN  | 19.10.2016 – 15.01.2017 | deSingel Internationale Kunstcampus, Antwerpen

2016_edm_25062015_oudaan_068In 2015 lanceerde het collectief We kopen samen den Oudaan een oproep om de Oudaan, de Antwerpse politietoren, te kopen. Het collectief, onderzoeksbureau ndvr en geëngageerde Antwerpenaren met diverse expertises, wilde met deze oproep de utopische plannen die architect Renaat Braem met de toren voor ogen had nieuw leven inblazen. De tentoonstelling toont ontwikkelingsmogelijkheden voor dit project en stimuleert het maatschappelijk debat over nieuwe vormen van publieke ontwikkeling, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik.

We kopen samen den Oudaan biedt inzicht in het afgelegde onderzoeksproces aan de hand van drie thema’s: de duurzame renovatie van beschermde of beeldbepalende gebouwen, het zoeken naar alternatieve financieringsmodellen die een meer publieke manier van ontwikkelen kunnen ondersteunen en de spelregels en uitgangspunten voor de coöperatieve programmering van het gebouw. De tentoonstelling laat zien hoe de Oudaan als voorbeeldcase raakt aan verschillende actuele en maatschappelijk relevante discussies en vormt anderzijds de sleutel om niet te vervallen in klassieke ontwikkelingsscenario’s.

2016tekening_den_oudaan1Open Promotor Platform (OPP)
De uitdaging om een meer publieke vorm van ontwikkelen te bedenken, legt een aantal fundamentele vragen bloot, waardoor dit onderzoek over veel meer gaat dan enkel dit ene individuele gebouw. De tentoonstelling is opgevat als een platform voor experiment. Ze biedt een unieke kans om vooruit te blikken en opgedane inzichten te testen in de wandelgangen van deSingel. We kopen samen den Oudaan zal de looptijd van de tentoonstelling benutten om het maatschappelijk debat rond de verkoop van beeldbepalend vastgoed verder aan te zwengelen. Het collectief zal experimenteren met de ruimte en met het opgebouwde draagvlak om zo samen met de bezoekers de volgende stappen in het lopende onderzoeksproces te kunnen bepalen. Via een ‘living lab’  bieden de tentoonstellingsmakers 3 maanden lang ruimte voor uitwisseling en experiment. Met verschillende partners werken ze een business case uit voor een Open Promotor Platform (OPP). Het resultaat hiervan zal te zien zijn tijdens de finissage op 11 januari 2017.

Reeks publieke debatten

18/10 opening en panelgesprek ‘We kopen samen den Oudaan

29/11 debat ‘Alternatieve vastgoedontwikkeling in Vlaanderen en Europa’

11/01 finissage en debat ‘We kopen samen den Oudaan’

Over de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label
Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016/17 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels in de wandelgangen van deSingel.

Vernissage en panelgesprek
Gratis panelgesprek op dinsdag 18 oktober 2016 in deSingel om 20 uur.
Sprekers: presentatie door We kopen samen den Oudaan, interviews met 15 betrokkenen en een reflectiemoment met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.
VOLZET – inschrijven is niet meer mogelijk

Praktisch
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

Colofon
productie 
Vlaams Architectuurinstituut en deSingel Internationale Kunstcampus
curator We kopen samen den Oudaan
in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester
met de steun van de Vlaamse overheid

bron: www.vai.be