(NL) debat: Erfenis met vooruitzicht? Uitdagingen van naoorlogse woonensembles

By DOCOMOMO Belgium / June, 11, 2012 / 0 comments

DEBAT | 21.06.2012 | 20:00 | Museum M, treat  Leuven

Veertig jaar geleden werd een grootschalig modern huisvestingsproject gesloopt, het Pruitt-Iggui in St.-Louis (USA), slechts zestien jaar na de oplevering. “The day modern architecture died”, volgens de postmodernen. Hebben de naoorlogse woonensembles nog een vooruitzicht?

Modelwijk Laken, Renaat Braem

Bij de bouw van grootschalige volkshuisvestingsprojecten in de jaren ‘50 en ‘60 lag de nadruk te vaak op de kwantiteit in plaats van de kwaliteit, hiervan getuigt het bovenstaande. Deze mislukte uitvoeringen overschaduwen markante realisaties, waarbij sloop uit den boze is. Daarentegen zijn ze aan een grondige renovatie toe: het meestal niet beschermde jonge erfgoed is uitgeleefd, voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en comforteisen zijn soms verloederd en zelfs onleefbaar geworden.

Een veelzijdig panel gaat in op de problematiek van deze wooncomplexen, met vragen zoals: hoe renoveren naar hedendaagse noden zonder originele kwaliteiten aan te tasten? Staan ingrijpende, betaalbare renovaties altijd in conflict met de erfgoedwaarde? Is erfgoed een meerwaarde voor de bewoners?

Panel

Philippe Marescq (Beliris), Charlotte Nys (Origin), Ludo Bekker (A33), Pascal De Decker (St-Lucas W&K), Patrick Vanschoenbeek (De Lakense Haard), Koen Spitaels (VMSW) en Francis Strauven (UGent)

Een brandende kwestie

Het debat wordt georganiseerd naar aanleiding van DOCOMOMO Belgium’s virtuele tentoonstelling op map.docomomo.be, waarin vandaag voornamelijk moderne iconen aan bod komen. Met het debat willen DOCOMOMO Belgium en Stad en Architectuur de aandacht vestigen op de talrijke en de vaak verafschuwde grootschalige naoorlogse wooncomplexen, waarvan de renovatie vandaag en de komende jaren de grootste uitdaging zal vormen. In het panel zitten betrokkenen van de renovatie van ‘Ieder Zijn Huis’ in Evere door architect Willy Van der Meeren. Hierover opende onlangs de tentoonstelling “1000 Kamers met uitzicht” in het CIVA te Brussel.

Praktisch

WANNEER: donderdag 21 juni 2012
AANVANG: 20 uur
WAAR: M – Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
INKOM: gratis
INFO: info@docomomo.be | Stad en Architectuur vzw / t. +32 (0)16 22 22 39 /www.stadenarchitectuur.be