(NL) Contactdag Bouwkundig Erfgoed 2023: Erfgoed en meerstemmigheid. Nieuwe verhalen voor historische gebouwen?

By DOCOMOMO Belgium / March, 23, 2023 / 0 comments

CONTACTDAG | Dinsdag 2 mei 2023, 9.15 – 17.00 uur | Herman Teirlinckgebouw, Brussel

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Deze editie wijden we aan een erg actueel onderwerp: meerstemmigheid en erfgoed.

Meerstemmigheid betekent het (h)erkennen en valoriseren van de diversiteit aan waarden, betekenissen en verhalen die mensen verbinden met erfgoed. Binnen- en buitenlandse sprekers uit verschillende disciplines bieden inspiratie en inzichten over het omgaan met meerstemmigheid, zowel bij het toekennen van erfgoedwaarden als in de omgang met erfgoed. Rode draad is de verbindende rol van bouwkundig erfgoed in de diverse samenleving van vandaag en morgen. Tijdens de contactdag is ook tijd voor debat en uitwisseling van ervaringen.

Erfgoed en meerstemmigheid. Nieuwe verhalen voor historische gebouwen?

Sinds de 19de eeuw wordt erfgoed gezien als een materiĆ«le getuige van een collectief verleden. Deze zienswijze is vandaag niet langer vanzelfsprekend. Met de toenemende diversiteit van de samenleving groeide het besef dat visies op erfgoed en het verleden kunnen verschillen. Steeds meer groepen en burgers wensen ook dat hun stem meegenomen wordt in de keuzes over erfgoed. Het veld van erfgoedmakers en erfgoedzorgers groeit. Diversiteit kan echter ook tot polarisatie leiden, zoals bij koloniaal erfgoed. 

lees verder

Praktisch

Wanneer: dinsdag 2 mei 2023
Waar: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 in Brussel
Schrijf je hier online in,inschrijven is verplicht en kan tot en met 23 april 2023

bron & meer informatie: onroerenderfgoed.be