(NL) Citroëngarage: Het museum voorbij

By DOCOMOMO Belgium / January, 23, 2015 / 0 comments

Debat | dinsdag 03.02.2015 – 19:30 | Kaaitheater, 20 square Sainctelette,  Brussels

De Citroëngarage is om meer dan een reden een symbool van Brussel. Van architecturale parel tot communautair gekrakeel. De discussie spint zich nu vooral toe over de vitrine aan het Saincteletteplein. Maar de eigenlijke garage achter de vitrine – wat een enorm groot volume is en bijzonder waardevol patrimonium – komt in de discussie niet aan bod. Het gebouw is veel meer dan een museum en hierover wil Groen en Ecolo Brussel het gesprek starten.
Omdat het gebouw én de buurt een toekomstgerichte bestemming moeten krijgen, organiseren de Brusselse parlementsleden van Groen en Ecolo een discussie-avond over de toekomst van het gebouw. Architecten, stadsplanners en academici laten hun licht schijnen over het gebouw en over stadsvernieuwing. Kom mee nadenken over de toekomst van het prachtige gebouw.

citroen garage_Thomas Stroobants1

Het iconische Citroëngebouw liet André Citroën in 1933-’34 bouwen naar het ontwerp van de Brusselse architecten Maurice Ravazé, Alexis Dumont (van onder meer de Shellbuilding) en de latere adjunct-architect van Expo 58 Marcel Van Goethem.

SPREKERS 

Thomas Stroobants (Centrum Raymond Lemaire van de KULeuven) bestudeerde de garage van binnen en van buiten en maakte er een eigen publicatie over: klik hier.
Joachim Declerck (o.v.), Architecture Workroom Brussels, werkt samen met publieke en private partijen in het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerpstudies die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ontwikkelen op architecturale en stedelijke uitdagingen.
Leon Smets (Emeritus museum- en erfgoedconsulent) geeft advies over materiële en immateriële erfgoed in Vlaanderen (en Nederland).
Guy Gypens (Directeur Kaaitheater) staat aan het hoofd van de buur van het Citroëngebouw. Het Kaaitheater hanteert een ruime invulling van cultuur. Dans, theater, muziek én debat vinden er onderdak.
Freek Persyn, 51N4E, een Brussels architectenbureau dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met architecturaal design, concept development en strategische ruimtelijke transformaties.
An Descheemaeker (o.v.), BRAL, de Brusselse Raad voor Leefmilieu
Kristien Pottie: moderator

PROGRAMMA

– Inleiding door Brusselse parlementsleden Arnaud Verstraete (Groen) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo)
– Thomas Stroobants: Voorstelling gebouw en site
– Gesprekspanel over de invulling van de Citroënsite en de stedelijke ontwikkeling rond de Kanaalzone, met Leon Smets, Guy Gypens, Freek Persyn, An Descheemaeker (gevraagd) en Joachim Declerck (gevraagd).
– Vragen en reacties uit de zaal.
– Conclusie door Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo)

Bron: www.kaaitheater.be