(NL) Albertbuilding van Léon Stynen met sloop bedreigd

By DOCOMOMO Belgium / May, 3, 2019 / 0 comments

Het Leuvense college van burgemeester en schepenen gaf op 22 maart 2019 de goedkeuring om de Koning Albertbuilding van Léon Stynen (1950-1959) te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Twee van de drie wedstrijdontwerpen gingen uit van een behoud van het bestaande gebouw met een aanvullende nieuwbouw.  Ondanks de erfgoed- en duurzaamheidsafwegingen die pleiten voor een behoud van het gebouw, koos de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal voor sloop en een ‘vervangingsbouw’ van Stéphane Beel Architecten.

In 2018 besliste Dijledal om de opmaak van de projectdefinitie en de organisatie van de ontwerpwedstrijd in eigen beheer te doen en geen gebruik te maken van de Open Oproep. De Stad kreeg de kans om de Vlaams Bouwmeester voor te dragen als extern jurylid, maar de Vlaams Bouwmeester weigerde en drong in het najaar van 2018 aan om de ontwerpwedstrijd tijdelijk op te schorten om een behoud van het gebouw grondig te onderzoeken.
Dijledal en het College beslisten uiteindelijk om ten behoeve van de dringende nood aan sociale huurwoningen, de hoognodige renovatiewerken aan het huidige gebouw en op basis van het juryverslag (wedstrijd door Dijledal) in te stemmen met een vervangingsbouw voor de Albertbuilding.

Naar aanleiding van deze beslissing verscheen op 18 april in De Standaard “Mijlpaal sociale woningen gaat neer“.

De Koning Albertbuilding, een centrale hoogbouw in de Casablancawijk te Kessel-Lo, werd gebouwd in 1950-1959 en gerenoveerd door A33 in 1996-1999. Tijdens het Stynenjaar in 2018 kreeg het gebouw bijzondere aandacht in onder andere:

– publicatie “Léon Stynen. A Life of Architecture (1899-1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docomomo Belgium-excursie op 10.11.2018


 

Impressie van de vervangingsbouw voor de Albertbuilding door Stéphane Beel Architecten:
Dijledal hoopt in 2022 de nieuwbouw klaar te hebben.