(FR/NL) Entre préservation et performance / Tussen bewaren en presteren

By DOCOMOMO Belgium / November, 9, 2014 / 0 comments

JOURNÉE D’ÉTUDE/ STUDIEDAG | 2014.12.11 | Bibliothèque royale de Belgique, Brussels

L’avenir énergétique du bâti bruxellois existant: entre préservation et performance
/De bestaande Brusselse gebouwen en hun toekomst op energetisch vlak: tussen bewaren en presteren

20141211_BXL développement urbain_stedelijke ontwikkeling

 FR1Les travaux d’amélioration de l’isolation thermique sont devenus l’un des enjeux majeurs des projets de rénovation et de réhabilitation du bâti existant en Région de Bruxelles-Capitale. Pour Bruxelles Développement urbain se pose dès lors la question de l’intervention adéquate permettant de concilier les différents enjeux du développement durable : la performance énergétique, le maintien des valeurs patrimoniales du bâti et de l’urbain, les contraintes économiques…

Cette journée d’étude a pour objectif d’aborder cette problématique de manière transversale. En partant de l’analyse du bâti bruxellois et en rassemblant différents acteurs, publics et privés, experts, scientifiques,… venant des domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’architecture, de la conservation patrimoniale, de la construction,… Bruxelles Développement urbain a choisi de confronter les points de vue, de valoriser l’échange de savoirs et de pratiques afin de nourrir une réflexion visant à poser des choix réfléchis.

>> Programme et inscription

NL1Het verbeteren van de thermische isolatie is momenteel een van de grote uitdagingen bij renovatie- en saneringsprojecten van bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat verband stelt Brussel Stedelijke Ontwikkeling zich de vraag op welke manier de meest adequate verzoening mogelijk is tussen de verschillende uitdagingen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling: energieprestatie, behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en stadsweefsel, economische beperkingen…

Deze studiedag wil deze problematiek op grensoverschrijdende wijze aansnijden. Vertrekkend van de analyse van de Brusselse gebouwen en met de inbreng van verschillende openbare en private actoren, deskundigen en wetenschappers afkomstig uit de vakgebieden energie, leefmilieu, architectuur, monumentenzorg, bouwnijverheid, … heeft Brussel Stedelijke Ontwikkeling ervoor gekozen de standpunten met elkaar te confronteren en de uitwisseling van kennis en praktijken te stimuleren om aldus een gezamenlijke reflectie op gang te brengen die leidt tot doordachte keuzes.

>> Programma en inschrijving