WOUTER HESSELS

MA/LUN 02.06.2014 – 19:00
zie thema/ voir thème:  Avant-Garde

Lezing door/ Conférence par:
WOUTER HESSELS (Rits Brussel, viagra sale Tallinn University, rx BE)

lezing-avant-gardeNL Wouter Hessels studeerde Franse taal- en letterkunde, shop filosofie en audiovisuele media in Antwerpen en Brussel. Sinds 1995 doceert hij voornamelijk filmgeschiedenis en media & maatschappij aan het RITS, School of Arts. Tussen 2006 en 2010 was hij verbonden als gastprofessor aan de Baltic Film and Media School/Tallinn University (Estland). Momenteel doceert hij ook filmgeschiedenis aan het KASK Antwerpen en Vesalius College (VUB). Sinds 2010 is hij coördinator van CINEMA RITS. In 2011-2012 werkte hij voor het Koninklijk Belgisch Filmarchief (Cinematek). Wouter Hessels schrijft en performt poëzie in het Nederlands, Frans en Engels.

FR Wouter Hessels est diplomé en philologie française, philosophie et media audiovisuel à Anvers et Bruxelles. Depuis 1995, il enseigne l’histoire cinématographique et média & société au RITS, School of Arts à Bruxelles. Entre 2006 et 2010 il a été professeur invité au Baltic Film and Media School/Tallinn University (Estonie). Actuellement il enseigne de même l’histoire cinématographique au KASK à Anvers et le Vesalius College (VUB). Depuis 2010 il est coordinateur de CINEMA RITS. En 2011-2012, il a travaillé à la cinémathèque royale (Cinematek). Wouter Hessels écrit et présente également de la poésie en néerlandais, en français et en anglais.