Huisvesting Antwerpen bouwt + Huiselijk Modernisme

ZA/SAM 14.06.2014 – 18:00
MA/LUN 23.06.2014 – 18:00

Thema/ thème: Bouwen voor de massa/ Construire pour les masses

HUISVESTING ANTWERPEN BOUWT
G. Van Wingerden, 1953 (BE) kleur/couleur | 53’ | V: NL

HUISELIJK MODERNISME
Terenja van Dijk, 2009 (BE) kleur/couleur | 50’ | V: NL

Fam Pleysier-Dries voor woning_crop

NL Twee films over modern wonen! De eerste film is een tijdsdocument, een optimistische documentaire met hoog promotie-gehalte over woningbouw voor de massa uit jaren 1950, waar duidelijk gecommuniceerd wordt wat als goed, en wat als slecht beschouwd wordt. De tweede film is als een getuigenis over drie eengezinswoningen eind jaren 1960 en begin jaren 1970 rond Turnhout. De naoorlogse woonblokken zijn nu het middelpunt van het renovatie- en patrimoniumdebat, de latere eengezinswoningen veranderen nu in stilte van eigenaars waardoor de film een unieke inkijk in 40 jaar gebruik toont.

FR Deux films sur l’habitat moderne. Tout d’abord un document d’époque des plus optimistes, vantant les avantages des quartiers résidentiels des années ’50. Suivi d’un témoignage sur trois maisons unifamiliales construites fin des années ’60, début des années ’70 près de Turnhout, avec des blocs d’habitation d’aprèsguerre, au centre du débat sur patrimoine et rénovation.

 Tickets & reservatie / Billets & réservation