(NL/FR) General Meeting & exclusive guided expo visit: Christophe Gevers, the architecture of the detail

 

 

NL

 

OPGELET UURWIJZIGINGEN!

AV & EXPO BEZOEK | zaterdag 02.03.2024, 11:30-14:00 | Design Museum Brussels, Belgiëplein 1, 1020 Brussel inschrijven)

Op zaterdag 02 maart organiseert Docomomo Belgium voor zijn leden de jaarlijkse Algemene Vergadering in het Design Museum Brussels. Om 11:30 starten we met een exclusieve rondleiding van curator Giovanna Massoni aan de tentoonstelling ‘Christophe Gevers, de architectuur van het detail’. Om 12:30 houden we de Algemene Vergadering. We sluiten af om 13u30 met een broodjesreceptie.

Agenda van de Algemene Vergadering

 

 • – Actualisering gegevens van de leden
 • – Samenstelling administratieve RdB en uitvoerend/dagelijks bestuur
 • – Ontslag en benoeming huidige bestuursleden
 • – Verslag realisaties 2023
 • – Verslag financiële stand van zaken en te volgen procedures
 • – Begroting werkjaar 2024
 • – Voorstellen activiteiten 2024
 • – Varia

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 29.02. Download hier de volmacht (te sturen naar contact@docomomo.be), indien u niet aanwezig kan zijn.

Praktisch


Wanneer
: 11:30-14:00
Waar: Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Toegang :
Gratis, enkel voor Docomomo-leden.
Inschrijven

 

FR

 

ATTENTION: CHANGEMENTS HORAIRES!

AG & VISITE D’EXPO | samedi 02.03.2024, 11:30-14:00 | Design Museum Brussels, Place de la Belgique 1, 1020 Bruxelles inscrire)

Le samedi 02 mars Docomomo Belgium organise pour ses membres l’Assemblée Générale annuelle au Design Museum Brussels. À 11h30, nous commencerons avec une visite guidée exclusive par la commissaire Giovanna Massoni de l’exposition ‘Christophe Gevers, l’architecture du détail’. À 12h30 nous tiendrons notre Assemblée Générale et à 13h30 nous terminerons par une réception avec des sandwiches.

.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

 

 • – Actualisation des données des membres du Conseil
 • – Composition du Conseil administratif et du Conseil exécutif
 • – Démission et nomination des membres actuels du Conseil
 • – Rapport sur les réalisations 2023
 • – Rapport des finances et procédures à suivre
 • – Budget pour l’année 2024
 • – Projets activités 2024
 • – Varia

 

Veuillez confirmer votre présence avant le 29.02. Téléchargez la procuration ici (à envoyer par mail à contact@docomomo.be), si vous ne pouvez pas être présent.

Pratique


Quand
: 11:30-14:00
: Place de la Belgique 1, 1020 Bruxelles
Accès :
Gratuit, uniquement pour les Docomomo-membres.
Inscrire