(NL/FR) General Meeting & Lecture: Le Peuple Brussels

 

 

NL

 

AV & LEZING | zaterdag 18.03.2023, 10:00-13:00 | Le Peuple, St.-Laurensstraat 28, Brussel inschrijven)

Op zaterdag 18 maart om 10:00 organiseert Docomomo Belgium voor zijn leden de jaarlijkse Algemene Vergadering in de voormalige dagbladdrukkerij van “Le Peuple” (M. & F. Brunfaut, 1930/1932). Na een koffiepauze geeft Jean-Marc Basyn een lezing over het gebouw. Voor wie wil is er aansluitend een lunch.

Agenda van de Algemene Vergadering

 

 • – Actualisering gegevens van de leden
 • – Samenstelling administratieve RdB en uitvoerend/dagelijks bestuur
 • – Ontslag en benoeming huidige bestuursleden
 • – Verslag realisaties 2022
 • – Verslag financiële stand van zaken en te volgen procedures
 • – Begroting werkjaar 2023
 • – Voorstellen activiteiten 2023
 • – Varia

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 18.03. Download hier de volmacht (te sturen naar contact@docomomo.be), indien u niet aanwezig kan zijn.

Praktisch


Wanneer
: 10:00-13:00
Waar: St.-Laurensstraat 28, Brussel
Toegang :
Gratis, enkel voor Docomomo-leden
Inschrijven

 

FR

 

AG & CONFERENCE | samedi 18.03.2023, 10:00-13:00 | Le Peuple, Rue St.-Laurent 28, Bruxelles inscrire)

Le samedi 18 mars à 10h00 Docomomo Belgium organise pour ses membres l’Assemblée Générale annuelle dans l’ancienne imprimerie du Journal “Le Peuple” (M. & F. Brunfaut, 1930/1932). Après une pause café, Jean-Marc Basyn donnera une conférence sur le bâtiment. Pour ceux qui le souhaitent, un déjeuner sera ensuite organisé.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

 

 • – Actualisation des données des membres du Conseil
 • – Composition du Conseil administratif et du Conseil exécutif
 • – Démission et nomination des membres actuels du Conseil
 • – Rapport sur les réalisations 2022
 • – Rapport des finances et procédures à suivre
 • – Budget pour l’année 2023
 • – Projets activités 2023
 • – Varia

 

Veuillez confirmer votre présence avant le 18.03. Téléchargez la procuration ici (à envoyer par mail à contact@docomomo.be), si vous ne pouvez pas être présent.

Pratique


Quand
: 10:00-13:00
: Rue St.-Laurent 28, Bruxelles
Accès :
Gratuit, uniquement pour les Docomomo-membres
Inscrire

 

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE

Inscrire ici / hier inschrijven (contact@docomomo.be)